Investeringen i feltet som skal hete Solveig og er tilknyttet Edvard Grieg-plattformen, er beregnet til 6,5 milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra Olje- og energidepartementet. Det er snakk om en undervannsutbygging tilknyttet plattformen.

Feltet består av tre produksjonsenheter og to vanninjektorer. Utvinnbare reserver er anslått til rundt 57 millioner fat oljeekvivalenter. Planlagt produksjonsstart er i 2021. Operatøren forventer et norsk innhold på over 60 prosent, noe som betyr 4.000-5.000 årsverk i utbyggingsfasen.

– Denne utbyggingen er viktig for å opprettholde produksjonen og øke verdiskapingen i området rundt Grieg-feltet. Solveig-feltet vil bidra med store verdier til fellesskapet gjennom å utnytte allerede etablert infrastruktur, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Det er Lundin (65 prosent), OMV (20 prosent) og Wintershall (15 prosent) som har rettighetene i Solveig-feltet. Det er samme eierfordeling som på Grieg-feltet.