Lundin har boret en avgrensningsbrønn på Alta-funnet i Barentshavet og utført en produksjonstest fra brønnen.

I en pressemelding beskriver selskapet resultatene som svært gode.

– Dette lover godt for en utbygging av feltet, sier administrerende direktør Kristin Færøvik.

Vil lete mer

Alta-funnet ble gjort i 2014 og ligger på Lopphøgda 160 kilometer nord for Hammerfest.

Brønnen er boret med den flytende boreriggen Leiv Eiriksson.

De siste årene har flere selskaper avstått fra leting i Barentshavet, men Lundin har hele tiden beholdt troen og boret videre på de nordligste delene av norsk sokkel.

– Vi planlegger omfattende leteaktivitet her for de kommende årene og har tro på at det er mulig å gjøre flere økonomisk drivverdige funn, sier Færøvik.