Brønnen er boret om lag fire kilometer nord for funnbrønnen, om lag tre kilometer øst for avgrensingsbrønn 7120/1-4 S, som ble boret i 2014, og om lag 17 kilometer sørvest for funnet 7220/11-1 (Alta).

Brønnen er klassifisert som tørr, med spor av hydrokarboner.

Før brønnen ble boret, var ressursanslag for funnet mellom 10 og 21 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 5 og 8 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Ressursestimatet for funnet vil reduseres som følge av denne brønnen. Et oppdatert ressursestimat vil utarbeides i løpet av året basert på alle nye data, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Gohta-funnet vurderes utbygd sammen med funnet 7220/11-1 (Alta). Brønnresultatet vil ikke ha noen innvirkning på operatørens planer om videre avgrensing av Alta-funnet.

Brønnen ble boret av Leiv Eiriksson, som nå skal bore avgrensingsbrønn 7220/11-4 i utvinningstillatelse 609 i Barentshavet, der Lundin Norway er operatør.