Lundin Norway AS avslutter nå boringen av undersøkelsesbrønn 7219/12-3 S i Barentshavet.

Operatøren hadde ikke hellet med seg i den sjette letebrønnen  utvinningstillatelse 533. Målet for brønnen rundt 34 kilometer nordvest for funnbrønnen 7220/11-1 (Alta), og om lag 2,5 kilometer sørvest for funnbrønnen 7219/12-1 (Filicudi), var primært å undersøke reservoarpotensialet og påvise petroleum i to reservoarnivå av senjura og tidligjura/mellomjura alder (Hekkingenformasjonen og Stø/Nordmelaformasjonene).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2682 meter under havflaten, og avsluttet i Fruholmenformasjonen av sentrias alder.

Brønnen som ble boret av Ocean Rigs Leiv Eiriksson, blir nå permanent plugget og forlatt.

Lundin hentet inn riggen inn i 2016, og med opsjoner kan oljeselskapet potensielt holde riggen i arbeid frem til første kvartal 2019. 

Nå skal Leiv Eiriksson permanent plugge brønn 7219/12-1 i samme utvinningstillatelse.