– Vårt store problem og dilemma er at ingen skip vil oppfylle de nye kravene, hvis de blir innført, sa Øystein Håland, direktør for sikkerhet og bærekraft i Statoil til Aftenbladet.

Rederiforbundet, Norsk olje og gass og Statoil besøkte Stortinget tirsdag etter påske. Der argumenterte arbeidsgiversiden imot forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet om en lovendring for oljearbeidere på fartøy.

Sverdrup
De tre partiene har lagt fram et forslag om at flere arbeidsoppgaver i olja skal reguleres av arbeidsmiljøloven. Da vil også oljeaktivitet på skip, som rørlegging, konstruksjon og løfteoppdrag, bli regnet som petroleumsaktivitet. Det er den ikke i dag. De som utfører slike oppdrag i dag, regnes som sjøfolk.

Håland trakk fram gigantutbyggingen Johan Sverdrup i Nordsjøen som eksempel på skadevirkningene av lovforslaget da han snakket til stortingspolitikerne:

– Da vil det ikke finnes skip som kan utføre løfteoppdragene på Johan Sverdrup, framholdt Håland.

Ikke tilpasset
Kranfartøyene «Saipem 7000» og «Thialf» er tiltenkt løfteoppgavene på Sverdrup, men skipene er ikke tilpasset norsk arbeidsmiljølov. I dag gjelder heller ikke loven om bord på disse fartøyene. Og hvis loven innføres, får Statoil et problem.

– Uten disse skipene, kan ikke vi gjennomføre løfteprosjektet på Johan Sverdrup, sa Håland.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no.