Mandag morgen var olje- og energiminister Terje Søviknes tilstede i kontorene til M Vest Energy i Bergen. Med seg i kofferten hadde han en av de tolv letelisensene fra den 24. konsesjonsrunden.

Det er svært gode nyheter for det lille oljeselskapet fra Bergen.

– Vi synes det er helt strålende at vi får denne muligheten. Dette er en spennende lisens, som igjen viser at småselskaper kan samarbeide med de store. Tildelingen inneholder store strukturer som vi mener har bra potensiale, forteller leder i M Vest Energy, Jonny Hesthammer til Sysla.

M Vest Energy AS

  • Etablert i 2015
  • Kvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel i 2016
  • Har Trond Mohn og Lars Moldestad med på eiersiden
  • 11 ansatte, syv med doktorgrad
  • Er andelseier i lisensene PL897, Beluga, Napoleon North og South og Nyk High
  • Ble tildelt lisens 959 i den 24. konsesjonsrunden

Administrerende direktør i M Vest Energy AS, Jonny Hesthammer. Foto: Adrian Søgnen / Sysla

Trond Mohn og Lars Moldestad på eiersiden

M Vest Energy ble stiftet da ledelsen i Atlantic Petroleum Norge kjøpte selskapet sammen med Trond Mohn og Lars Moldestad i 2016. Bedriften sikret seg sju lisenser til selskapet M Vest AS, i tillegg overtok de lisensene til Atlantic for kun én krone.

Mohn eier 80 prosent av M Vest AS, mens Moldestad eier 20 prosent. M Vest eier tilnærmet halvparten av M Vest Energy, mens de resterende andelene eies av Jonny Hesthammer, Susanne Sperrevik og Aris Stefatos.

Trond Mohn er inne på eiersiden i det lille oljeselskapet M Vest Energy. Foto: BT

– Noe av poenget er å sikre seg gode posisjoner uten å bruke mye penger. Deretter gjenstår det å se om vi greier å skape noe som blir skikkelig bra, sa Lars Moldestad til Bergens Tidende i 2016, da selskapet var rykende ferskt.

Ikke-utforsket område med «stor oppside»

Nå skal selskapet igjen i gang med leting. Lisensen de fikk tilbud om mandag omfatter et område som ifølge selskapet ikke er utforsket. De beskriver det som svært lovende og med en stor oppside.

I dag er selskapet andelseier i seks lisenser, inkludert den nyeste som ble annonsert denne uken. For å kunne gjennomføre letingen har Bergensselskapet slått seg sammen med blant annet Equinor, Spirit og Petoro.

– Vi har en veldig god relasjon til Equinor og Spirit, og vi ser frem til å samarbeide med dem i lisensen, sier Susanne Sperrevik, direktør for forretningsutvikling og leting i M Vest Energy.

Susanne Sperrevik. Foto: Adrian Søgnen / Sysla

Små selskaper kan også bidra

Terje Søviknes understreker viktigheten av å også ha med mindre selskaper i søket etter friske ressurser på sokkelen.

– Vi har sett en endring i aktørbildet over ganske lang tid. Det å få opp nye små og mellomstore selskaper som har kompetanse og kapital, men også vilje til å satse på norsk sokkel er vi veldig opptatt av, sier Søviknes.

Han mener mange av de mindre selskapene kan ha fordeler ved at de ser på områder fra en annen vinkel.

– Et mindre miljø kan klare å få et annet fokus, ha en annen kompetanse og se ting med nye friske øyne. Slik kan de gjøre funn der andre ikke så potensiale tidligere, sier Søviknes.

Det er Susanne Sperrevik i M Vest Energy enig i.

– Vi er fornøyd med at de ser verdien også av småselskapene, som evner å se ting på en annen måte og bringe verdifull kompetanse til bordet, sier Sperrevik.

Holder letetrykket oppe

Terje Søviknes sier at fokuset til regjeringen fortsatt er å ha en langsiktig, stabil og forutsigbar petroleumspolitikk. Det inkluderer å holde trykket oppe på leting. Denne politikken harmonerer godt med M Vest Energy sine ambisjoner.

– Vi er veldig fornøyd med at regjeringen opprettholder stabile rammebetingelser for industrien vår, sier Hesthammer.

Søviknes uttrykker samtidig bekymring for mangel på fremtidige storprosjekter.

Terje Søviknes. Foto: Adrian Søgnen / Sysla

– Det er en uttrykt bekymring både fra myndigheter, men også oljeselskapene og leverandørbransjen, at vi ikke har noen storfunn etter Castberg og Sverdrup.

Han sier statens viktigste virkemiddel for å motvirke konsekvensene for bransjen er å være offensive i konsesjonsrundenene ved å tilby nye letearealer. Departementet tilbød i fjor 75 utvinningstillatelser, som er det største tallet på femti år, ifølge Søviknes.

– Vårt viktigste bidrag er å tilby tilstrekkelig nok areal. Nå følger vi opp med å gi tilbud til selskapene, sier ministeren.