– Tanken er at man i stedet for å bruke millioner av kroner på å kjøpe nytt utstyr, skal kunne låne av et annet selskap til en brøkdel av prisen.

Slik forklaret Terje Monssen i Logisteam hvordan tjenesten Subquip fungerer.

Sammen med Per Matthews og Nils Fjærvik i CCB Subsea har Monssen utviklet det de beskriver som subsea-utstyrets svar på Airbnb.

Subquip er en digital utstyrsdatabase hvor selskaper kan registrere alt utstyret de har tilgjengelig, og leie det ut på tvers av selskaper og lisenser.

Bygge nytt med brukt

Tjenesten er utviklet i samarbeid med CCB Subsea, Norske Shell, Lundin Norge og Vår Energi (tidligere Point Resources og Eni Norge), og skal spare både kostnader og miljø, forteller initiativtakerne.

– Får vi med oss mange nok selskaper skal det være mulig å bygge ut et helt nytt felt med brukt utstyr, sien Monssen.

Ideen er et resultat av kostnads- og miljøfokuset som har preget bransjen de siste årene, forteller Matthews.

– Hvis vi skal klare å holde kostnadene nede i bransjen er en løsning som dette og en større delingskultur helt nødvendig. Vi kan ikke bare kjøpe nytt utstyr, sier Matthews.

Som Sysla tidligere har omtalt, fikk mange leverandører bakoversveis i møte med krav til nye kostnadskutt fra oljeselskapene.

– Det var en bøtte kaldt vann i hodet. Men vi blir bedre når vi har krevende kunder, sa salgssjef for Subsea i TechnipFMC, Arild Selvig, på Sysla Live.

Vedlikehold ved bruk

Kontraktsjef Johan Mohr i Lundin Norway forteller at oljeselskapet allerede har registrert sitt subsea-utstyr i databasen.

– Vi har tro på at det er et stort potensiale for å dele utstyr som hver lisens har liggende på land, sier han.

Mohr påpeker at utstyret best vedlikeholdes ved å være å bruk.

Tjenesten skal også bidra til å redusere kostnader i forbindelse med mobilisering, demobilisering, klassing og periodisk vedlikehold.

– Derfor mener vi at utstyr som ligger tørt på land bør komme ut i sjøen igjen. Vi har ingen ambisjoner om å bli rik på utleie av lagret utstyr, men vi ror vi kan spare vedlikeholdskostnader på å få det i omløp, og bidra til en bedre ressursutnyttelse i bransjen, sier han.

Delingskultur

Mohr tror første steg for å få til en delingskultur i oljebransjen vil være å etablere en virtuell oversikt over alt verktøy og utstyr. Han påpeker at hvert operatørselskap har dette for sine lisenser i dag, og at det ikke finnes en felles oversikt for alle selskapene.

Dette vil være spesielt interessant for de mindre operatørselskapene som ennå ikke har bygget seg opp store lagre, og derfor kan ta skrittet rett inn i en delingsøkonomi uten store lagre, mener Mohr.

– Jo flere som blir med, desto mer verdifull vil oversikten være. Her er det markedskreftene som vil avgjøre om ideen lykkes eller ikke, sier han.

Mohr sier Lundin Norway selv er positive til å leie fremfor å eie utstyr, og tror det økte fokuset på miljø vil bidra til at mange er positive til deling.

– Deling er god miljøpolitikk. Både kostnadsfokuset og miljøaspektet er ting i tiden som vi tror kan være nyttige drivkrefter for Subquip i seg selv, sier Mohr.