Kværner har signert en kontrakt med Statoil for leveransen av modulene til plattformdekket til produksjonsskipet for Johan Castberg feltet, samt sammenkopling og integrasjon av dekksmodulene med skroget.

Det skriver selskapet i en melding tirsdag.

På topp vil arbeidsomfanget involvere omtrent 2 000 Kværner-ansatte og personell hos underleverandører. Verdien av kontrakten er omtrent 3,8 milliarder kroner.

– Vi er tilfredse med at vi er valgt som leverandør til ett av de viktigste prosjektene i det globale olje- og gassmarkedet», sier konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan.

– En gledens dag for Norge

Johan Castberg-feltet i Barentshavet vil bli utviklet med et produksjonsskip (FPSO). Arbeidsomfanget til Kværner inkluderer fabrikasjon av moduler til plattformdekket hvor de fleste vil bli levert av norske verft.

– Dette er en gledens dag for Norge. Kontraktstildelingen er et nytt bevis på hvilke ringvirkninger felt på norsk sokkel gir for bedrifter, arbeidsplasser og lokalsamfunn på land når norske leverandørbedrifter er internasjonalt konkurransedyktige, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) i en melding.

Her er en oversikt over noen av de viktigste kontraktene på Johan Castberg som er blitt utdelt til norske selskaper.

Utbyggingsplanen for Castberg-feltet er for tiden til behandling i departementet.

– For å legge til rette for at utbyggingen kan gjennomføres på kost og tid har departementet gitt samtykke til at denne kontrakten kan inngås før utbyggingsplanen er godkjent, sier Søviknes.

Illustrasjonsbilde av produksjonsskipet og Johan Castberg-feltet. Foto: Grafisk Geologi & Print/Kåre Spanne / Statoil

450 mill til Aker Solutions

Kværners anlegg på Stord skal fabrikkere modulene for gassinjeksjonen, re-kompressoren og separasjon, mens Kværners spesialiserte anlegg i Verdal skal fabrikkere modulen for håndtering av sjøvann og hovedpakken for rør.

Fakta

Johan Castberg

  • Statoil og lisenspartnerne har levert plan for utbygging og drift av oljefeltet Johan Castberg i Barentshavet, rundt 240 kilometer nordvest for Hammerfest.
  • Utbyggingsløsningen er en flytende produksjons- og lagerenhet tilknyttet et havbunnsanlegg. Totale investeringer er anslått til i underkant 50 milliarder kroner.
  • Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450–650 millioner fat oljeekvivalenter.
  • Produksjonsstart er ventet i slutten av 2022. Feltet har en forventet levetid på 30 år.
  • Rettighetshavere er Statoil Petroleum AS (operatør, 50 prosent), Eni Norge AS (30 prosent), Petoro AS (20 prosent).
  • Olje- og energidepartementet vil behandle utbyggingsplanen med sikte på framleggelse for Stortinget våren 2018.

Kilde: NTB

Som underleverandør til Kværner vil Aker Solutions’ verft i Egersund levere moduler for injeksjon av vann og kjemikalier, mens selskapets anlegg i Sandnessjøen vil levere mindre moduler, samt fakkelbommen.

Aker Solutions’ arbeid har en verdi på 450 millioner kroner, skriver selskapet i en melding. Like før jul fikk selskapet sine egne milliardkontrakter på feltet.

Skroget, inkludert boligkvarteret som fabrikkeres for Statoil av Sembcorp i Singapore, leveres til Kværners verft på Stord høsten 2020. Installasjonen av alle modulene og integrasjonen starter umiddelbart etter at skroget ankommer.

Produksjonsskipet blir testet og ferdigstilt på Stord før planlagt utslep til feltet i første kvartal 2022.

– Industriens betydelige forbedringstiltak er grunnleggende i å gjøre Johan Castberg og andre prospekter attraktive og lønnsomme å utvikle, sier konsernsjefen i Kværner.

Investeringskostnadene på Castberg-feltet beregnes til 49 milliarder kroner. Det er forventet å kunne utvinne mellom 450 og 650 millioner fat oljeekvivalenter på feltet.

Arbeid til 4.800 personer

Den innledende prosjektplanleggingen starter umiddelbart og fabrikasjonen begynner i fjerde kvartal 2018. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 4.800 personer.

– Det har vært tøff internasjonal konkurranse om kontrakten, og vi ser fram til et godt samarbeid med Kværner i årene som kommer. Norske leverandører har nok en gang demonstrert konkurransekraft, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Kværner planlegger også en investering på omtrent 370 millioner kroner i forbindelse med en oppgradering av verftet på Stord.

Background vector created by Kjpargeter – Freepik.com

Denne oppgraderingen inkluderer en ny dypvannskai og en utvidelse av en 1.050 tonns kran slik at den dekker det meste av Johan Castberg FPSO.

Investeringsplanen avhenger av endelig godkjennelse av styret i Kværner, skriver selskapet.

Kværner-verftet på Stord. Her er plattformdekket til Edvard Grieg under bygging. FOTO: FREDRIK REFVEM