Kværners kvartalsresultat, som ble sluppet torsdag, viser at selskapet har lagt bak seg tre måneder med en omsetning på 1 986 millioner kroner. Det er en nedgang på nær en halv milliard sammenlignet med fjorårets andre kvartal, som viste 2 475 millioner kroner.

Et justert resultat før avskrivninger (EBITDA) viser økning i samme periode til 216 millioner kroner, nær en dobling sammenlignet med i fjor, da samme tall var 106 millioner kroner. Driftsresultatet ble 193 millioner kroner, mot 69 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Tallene reflekter både solid drift i alle pågående prosjekter og oppnådde insentiver knyttet til noen prosjekter som er i avslutningsfasen, heter det i børsmeldingen

Ordrereserven minker

– Også i år ferdigstiller vi noen av industriens mest krevende prosjekter, til avtalt kvalitet og innen avtalte planer. Kværners virksomhet kjennetegnes av få, store prosjekter. Mange av våre kontrakter inkluderer bonuser for å levere god kvalitet og for å overholde milepæler, spesielt mot slutten av prosjektene. Dette betyr at vi i noen kvartaler ser betydelige svingninger i våre resultater. I andre kvartal er resultatet påvirket av både slike bonuser og kvalitetsforbedringer som reduserer våre kostnader, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner i børsmeldingen.

Selskapets ordrebok er imidlertid litt over milliarden mindre enn på samme tid i fjor, med drøye 9 milliarder kroner. Over halvparten av dette skriver seg til oppdrag som vil bli utført i 2018, mens drøye 30 prosent vil bli utført inneværende år.

Ser lysere tider

Haugan mener likevel at ordrereserven er et godt grunnlag for å forfølge nye kontraktsmuligheter.

– Vi ser nå flere prospekter å by på, sammenliknet med markedet for et år siden. Vi har en solid markedsposisjon for våre viktigste produkter og tjenester, og vurderer investeringer i videre utvikling av ekspertise, anlegg og produkter, sier konsernsjefen.

I kvartalsrapporten trekkes det også frem at det enda lenger frem i tid er forventet at det vil starte opp mange prosjekter som vil være aktuelle for Kværner, ikke minst i Barentshavet.

Kværner - 2. kvartal 2017

Tall i millioner kroner20172016Endring i prosent
Inntekter15021859-19
Driftsresultat19369180
Resultat før skatt19228585