Krohne Instrumentation har inngått to kontrakter med Aibel.

Kontraktene gjelder mengde- og nivåmålere til Dvalin-prosjektet.

Utstyret omfatter elektromagnetiske, ultralyd og Coriolis mengdemålere. I nivåpakken omfatter det nivåglass, magnetiske nivåindikatorer, trådradarer og gammamålere, opplyser selskapet i en pressemelding.