Statoils første kvartalsrapport for 2017 viser et langt bedre driftsresultat enn samme periode i fjor. Resultatene er også bedre enn hva analytikerne forventet på forhånd.

Det justert driftsresultatet er på 28,6 milliarder kroner. Det er høyere enn på samme tid i 2015.

I første kvartal i fjor var Statoils justerte driftsresultat på 7,3 milliarder kroner. Dette fremgår i en fersk børsmelding sendt ut torsdag morgen.

Fakta

Nøkkeltall fra Statoils resultatregnskap for første kvartal 2017. Tall for samme periode i 2016 i parentes.

* Driftsinntekter: 15.468 millioner dollar (12.696 millioner dollar).

* Driftsresultat (justert): 3.113 millioner dollar (857 millioner dollar)

* Resultat før skatt: 4.044 millioner dollar (1.685 millioner dollar)

Høyere priser

Det justerte driftsresultatet innebærer en nær firedobling fra samme tid i fjor. Selskapet trekker fram solid inntjening, høy regularitet og en redusert gjeldsgrad som drivende momenter for resultatene for første kvartal.

Høyere priser både for olje og nord-amerikansk gass, solid drift med høy produksjon, og fortsatt fremdrift i forbedringsarbeidet bidro til økningen. Den økte produksjonen resulterte i høyere royalties og produksjonsavgifter, noe som påvirket resultatet negativt, skriver selskapet i børsmeldingen.

– Våre solide finansielle resultater og sterke kontantstrøm fra alle segmenter var drevet av høyere priser, god drift og underliggende produksjonsvekst på 5 prosent. Produksjonen fra norsk sokkel var den høyeste på fem år, drevet av høy regularitet og opptrapping av produksjonen på nye felt, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

Konsernsjefen tror på ytterligere kostnadsforbedringer de kommende månedene.

– Den internasjonale porteføljen leverte positive resultater, og kontantstrømmen per fat etter skatt var på nivå med vår norske portefølje. Vi fortsetter å redusere kostnader gjennom effektivisering, og er i rute for å oppnå ytterligere en milliard dollar i årlige kostnadsforbedringer i 2017, sier Sætre.

 

Økt egenproduksjon

Statoil leverte en egenproduksjon på 2,146 millioner fat oljeekvivalenter per dag i første  kvartal, en økning fra 2,054 millioner foe per dag i samme periode i 2016.

– Vi gjorde syv funn fra de ni letebrønnene vi boret i første kvartal. Flesteparten kan raskt settes i lønnsom produksjon. Vi er også i ferd med å starte vårt leteprogram i Barentshavet, der vi skal teste flere prospekter i de neste seks månedene, sier Sætre.

Økningen skyldtes hovedsakelig opptrapping av produksjonen på nye felt, økt gassavtak og solid drift. Korrigert for salg av eiendeler, var den underliggende produksjonsveksten 5 % sammenlignet med første kvartal i fjor.

De justerte letekostnadene i kvartalet var 202 millioner dollar, en nedgang fra 280 millioner dollar i første kvartal 2016.

(Alle tallene er konvertert fra dollar til norske kroner med dagens kurs)