Fredag har riggselskapet Seadrill, eid av John Fredriksen, sendt inn sin årsrapport for 2017 til amerikanske myndigheter, skriver E24.

I rapporten kommer det frem at selskapet hadde et negativt resultat etter skatt på 3,102 millioner dollar.

Det tilsvarer cirka 24,1 milliarder kroner.

Store tap etter rigg-salg

Det enorme tapet skyldes underskudd på driften og omfattende nedskrivninger. Selskapet har blant annet skrevet ned sine finansielle investeringer for 841 millioner dollar.

Store deler av 2017 har gått med til restrukturering av selskapet.

I årsrapporten er det også bokført tap på 245 millioner dollar relatert til salg av rigger, samt nedskrivninger på 696 millioner dollar for fire nye boreskip.

Datterselskap med milliardtap

Det underliggende tapet skal være på 59 millioner dollar for året.

Seadrills inntekter i fjor endte på 2,088 millioner dollar, mens driftsresultatet ble minus 728 millioner dollar.

Også datterselskapene North Atlantic Drilling (NADL) og Sevan Drilling hadde milliardtap i fjor, melder E24.

NADL hadde et negativt resultat på 286,4 millioner dollar av inntekter på 257,5 millioner. Driftsresultatet endte på 133 millioner dollar.

Sevan Drilling hadde et netto tap på 500,1 millioner dollar i 2017. Inntektene var på 144,9 millioner dollar. Driftsresultatet endte på minus 405,7 millioner dollar.