Langvarig landligge under klassing kan bli unødvendig, mener Helge Haugland. Som ansvarlig for Asset integrety i Dolphin Drilling har han det siste året ledet et pilotprosjekt, der målet er å redusere tiden rigger og boreskip må til kai for såkalt klassing, å utføre kontroll og vedlikehold av fartøyets systemer.

– Erfaringene så langt er meget gode. Vi har lagt bak oss et drøyt års pilotperiode, og alt tyder på at vi vil ta i bruk prinsippene for kontinuerlig klassing på utvalgte enheter av flåten vår, sier Haugland.

Vellykket pilotprosjekt
Boreskipet Bolette Dolphin, som for tiden operer utenfor både Colombia og Elfenbenskysten, har vært selskapets forsøkskanin. Pilotprosjektet startet i januar i fjor, og blir avsluttet i midten av 2019. Målet er å gjennomgå en full klassefornyelse, uten å måtte ligge til kai for fornyelse.

– Siden konseptet er kontinuerlig klassing, har vi allerede startet denne prosessen. Det finnes en del utfordringer ved å få det til uten å legge til kai, men dette har vi funnet løsninger på. Vi har ikke planlagt landligge for Bolette Dolphin i denne perioden, sier Haugland.

Kontinuerlig klassing
Tradisjonelt har fornying av hovedklasse blitt gjort ved å inspisere og overhale hovedsystemer hvert femte år. Det Dolphin Drilling har gjort annerledes, er å gjennomføre en kontinuerlig klassing. Dette innebærer at kontroll og vedlikehold spres utover femårsperioden, fremfor å gjennomføre en totalsjekk med fem års mellomrom.

– I tillegg har ny teknologi gjort det mulig å fastslå tilstand på utstyr uten å måtte demontere det. Et eksempel er at vi kan bruke mobil lydbølgeteknologi for å avdekke korrosjon eller sprekker i utstyr, uten å fysisk se etter, forteller Haugland.

– Ikke fare for sikkerhet
Den nye metoden gir fordeler for både riggeier og operatør, mener Dolphin Drilling-lederen,

– Riggeier unngår landligge, samtidig som operatør ikke trenger å forholde seg til et klasseprosjekt med tilhørende lengre avbrudd i operasjonen, sier Haugland.

– Ser dere noen det noen fare for at en kontinuerlig klassing kan gå ut over sikkerheten?

–  Jeg vil si snarere tvert imot, det vil øke sikkerheten. Med et tradisjonelt oppsett vil en kun gjennomføre en full helsesjekk hver 60. måned. Med ny inspeksjonsteknikk kan vi få kunnskap om utstyrets tilstand med en mye hyppigere frekvens enn det vi har hatt før, sier Haugland.