Lundin har søkt Miljørdirektoratet om tillatelse til boring av letebrønn 7220/6-3 Børselv i Barentshavet.

Brønnen skal bores med Leiv Eiriksson.

Brønnen er lokalisert vest  i den sentrale delen av Barentshavet. Forventet borestart er i august 2017.

Planlagt varighet for hele operasjonen, som omfatter boring av en hovedbrønn, og eventuelt et sidesteg og en brønntest, er 53 dager.