Aldri før er det planlagt like mange lete- og avgrensningsbrønner i Barentshavet som i år. Men den økte aktiviteten møter motbør. Blant annet har Greenpeace klaget på Statoils Blåmann-prospekt til Klima- og miljødepartementet, skriver TU.