Fra hovedkontoret i Trondheim har Aptomar levert mer enn 100 feltovervåkningssystemer til oljeselskap og kystmyndigheter over hele verden. I vår sikret de seg Martin Linge-kontrakt, og selskapet har også feltovervåking på Knarr i porteføljen. 

Kjøpt av trøndere

Nå har den trønderske teknologigruppen Norbit gått inn og kjøpt Aptomar fra en gruppe profesjonelle finansielle investorer som inkluderer, ProVenture, Verdane Capital, Statoil Technology Invest, Investinor, SMN Invest og NTNU TTO for en ukjent kjøpssum.

– Vi er stolte over at Norbit har valgt å invitere oss inn i familien av teknologiselskaper som de eier. Sammen skal vi fortsatt betjene kunder på norsk sokkel og i utlandet, samt utvide produkt- og tjenestespekteret vårt slik at kundene våre kan fokusere på kjernevirksomheten deres, sier Håkon Skjelten, administrerende direktør i Aptomar.

Selskapet driver også et 24/7 maritimt kontrollsenter som tilbyr overvåkning, deteksjon og rapportering av uønskede oljeutslipp, fartøyer på kollisjonskurs, drivis, fugler og pattedyr.

Skal hete Norbit Aptomar

Norbit eier en rekke teknologiselskaper i flere bransjer, inkludert subsea olje og gass hvor selskapet leverer sonar- og batymetriske systemer for kartlegging av havbunnen.

Aptomar vil fremover hete Norbit Aptomar, og vil bli del av Norbits subsea forretningsområde.

– Våre sonar- og batymetriske systemer har blitt svært godt mottatt i maritim næring og i offshoremarkedet. Det har resultert i en årlig dobling av Norbit SubSeas driftsinntekter de seneste fem årene. Ved å kombinere vår nåværende portefølje med Aptomars feltovervåkningsløsninger vil vi kunne gi oljeselskaper, kystmyndigheter og redere et enda mer omfattende tjenestetilbud, sier Per Jørgen Weisethaunet, styreleder og konsernsjef i Norbit.