I 2014 startet oljekrisen som førte til at om lag 50.000 arbeidsplasser ble borte. Oljeleverandøren Bilfinger Industrier, som blant annet er stor innen de såkalte ISO-fagene (isolasjon, stillas, overflate), var blant bedriftene som ble hardt rammet. Totalt måtte nesten 900 av de 1700 ansatte gå.

I juni 2016 ble Kjersti Lampe (45) sagt opp fra bedriften.

– Hele verden raste sammen. Jeg hadde aldri tidligere opplevd å miste jobben. Jeg visste jo at det var dårlige tider, men likevel var det et sjokk da beskjeden kom, sier Lampe til Sysla.

Comeback

Samtidig mistet også hennes ektemann offshorejobben i samme bedrift, noe som naturlig nok la ekstra stein til byrden for familien. Lampe fikk raskt en midlertidig stilling i en annen bedrift, men deretter ventet ti måneder som arbeidsledig.

– Man føler seg overflødig og ubrukelig når man går uten jobb, sier Lampe.

Men så snudde lykken. For et år siden fikk hun tilbud om å komme tilbake til Bilfinger. Nå jobber hun som prosjektleder med ansvar for to avdelinger i verkstedet på Forus.

– Det er herlig å være tilbake. Aktiviteten her er en helt annen en da jeg måtte dra. Nå er det hektiske dager og mye som skal leveres, sier Lampe.

Også ektemannen jobber igjen i Bilfinger. De siste års opp- og nedturer har ikke gjort Lampe mer skeptisk til jobb i oljebransjen.

– Jeg følger meg trygg og går ikke rundt og er redd for å miste jobben. Tidene har endret seg til det bedre nå, sier hun.

Hør podkast om rekruttering til oljebransjen her:

Mange har fått jobb igjen

Rune Erland er personaldirektør i Bilfinger. Dermed har han hatt ansvar for gjennomføringen av de omfattende nedbemanningene i selskapet.

– Vi hadde ingen sluttpakker å tilby, men har hatt god dialog med fagforeningene. Det har ikke vært noen rettssaker.

– Det er ikke hyggelig å gi folk beskjed om at de ikke lenger har jobb. Det preger en, men er samtidig noe som må håndteres profesjonelt. Da er det imidlertid ekstra kjekt å kunne ringe og tilby dem jobb igjen, sier Erland.

Han anslår at til sammen om lag 300 av de 900 som ble sagt opp, nå er tilbake. Bare siden januar i fjor er 200 nye medarbeidere ansatt. I dag har selskapet rundt 1200 medarbeidere med fast kontrakt. I tillegg kommer mellom 300 og 400 innleide i ekstra hektiske perioder som nå.

– Aktivitetsnivået har økt veldig. Vi kommer til å ansette enda flere framover, sier Erland.

Han peker også på at bedriften gjennom hele nedgangsperioden har tatt inn lærlinger, til tross for oppsigelsene. Målet er at tre prosent av staben skal være lærlinger.

Jaroslaw Rakowski, til venstre, setter sammen beholdere til Sleipner-feltet. Til høyre toppsjef Tove H. Tyberø og i midten personaldirektør Rune Erland, som mange vil huske som håndballstjerne i SIF, Viking, tyske klubber og Norges landslag på 80- og 90-tallet. Foto: Fredrik Refvem