– Når en ser på hvilke rigger som får kontrakter, er rundt 80 prosent av dem allerede på kontrakt. Riggene som ligger i kaldt eller varmt opplag, med minimumsbemanning, er ikke attraktive på sikt. De må være «hot», klare til å gå ut raskt, eller gå direkte fra en annen kontrakt, sa rigganalytiker i Clarksons Platou, Anders Bergland, under Oljebransjens bore- og riggkonferanse i Stavanger onsdag.

Påstanden begrunner han med de høye kostnadene ved å reaktivere en rigg. Han mener kalde rigger i mange tilfeller er eller vil bli «forlatt».

Vil ikke ha råd

Transocean Barents lå seks måneder i varmt opplag og kostet 25 millioner dollar å reaktivere. Henry Goodrich lå 12 måneder i opplag og kostet opp mot 125 millioner å få ut igjen. Det er sammenheng mellom tid i opplag og kostnad ved reaktivering. Om en rigg ligger ett år i opplag, må en ha en rate på 170-220.000 dollar for å få en fornuftig avkastning, sier han til Sysla Offshore.

Bergland tror det er oljeselskapene som vil tvinges til å ta denne kostnaden, fordi flere av riggselskapene ikke vil ha råd til å ta det selv.

Han tror heller ikke det er opplagt at nye rigger får kontrakt. Det er de eldste riggene, som Deepsea Bergen og Transocean Arctic, som får kontrakter i dag.

– Det viktigste er å ha riggene på kontrakt. Ellers er sjansen liten for at oljeselskapene vil ha riggen.

– Kan bli underskudd på rigger

Ellers ser han så absolutt lys i tunnelen. Kostnadene er nede, og de fortsette å falle. Anbudsaktiviteten er på vei opp.

– I år vil vi se bunnen, i 2018 vil balansen gjenopprettes, mens vi i 2020 vil være på et normalisert nivå. Vi kan få dagrater opp mot 350.000 dollar om to til tre år.

Han mener riggbransjen er på vei opp igjen, og at det er et tidsspørsmål før kostnadene kommer enda lavere ned.

– Nedturen har vært lang, men det var også oppturen. Bransjen er syklisk.

Ifølge Bergland er det i dag 140 rigger som jobber, mens 150 ligger i opplag, inklusivt nybygg. I 2019 vil antall ledige rigger være nede i rundt 100.

– Mot 2020 kan vi få et underskudd på rigger. Ikke fysisk, riggene er der. Men mange ligger i kaldt opplag, og er dermed ikke attraktive for oljeselskapene om de ikke er villige til å ta kostnadene på reaktivering, sier Bergland til Sysla Offshore.