Troll B.

Kaefer Energy drar i land milliardkontrakt

Statoil har gitt Kaefer Energy den mest langsiktige kontrakten i bedriftens historie.

Kontrakten går frem til 2031 og dekker blant annet leveranse av tjenester og materiell innen isolering, stillas/tilkomst, overflate­behandling og passiv brannbeskyttelse som utgjør de fleste av KAefer Energy sine disipliner.

Flere milliarder

Kontrakten som dekker de fleste av Statoils offshore installasjoner, vil i første omgang bli brukt til å videreføre den offshore-porteføljen Kaefer Energy ivaretar for Statoil i dag.

Dette innebærer seks installasjoner på feltene Troll, Åsgard og Kristin. Kontraktsverdien basert på disse installasjonene og varigheten på kontrakten, representerer flere milliarder kroner.

– Dette er en strategisk svært viktig kontrakt for Kaefer, uttaler administrerende direktør Bård Bjørshol i en melding.

– Den sikrer viktig og stabil sysselsetting i mange år fremover. Den kommer også på et tidspunkt hvor olje- og gassindustrien fortsatt opplever store utfordringer med redusert ordretilgang, og store utfordringer knyttet til opprettholdelse av sysselsettingsnivået, fortsetter han.

Glade og ydmyke

Bilfinger har også sikret seg en langvarig milliardavtale med Statoil i dag.

– Vi er utrolig glade i dag. Vi er også ydmyke i forhold til totalverdien på kontrakten. Denne tildelingen synliggjør Statoils tilfredshet med Kaefer Energy som leverandør og våre medarbeideres leveranser gjennom mange år med kontinuerlig vedlikehold både offshore og på flere landanlegg. I de senere år har vi gjennomført omfattende forbedringsprogrammer som også har bidratt positivt for Statoil som kunde, sier Bjørshol.

Rammeavtalene gjelder ISO-tjenester til norsk sokkel, med fleksibilitet til å bli brukt på tvers av alle anlegg på norsk sokkel og de norske landanleggene.

– Vi ønsker forutsigbarhet i vår samhandling med leverandørene. Gjennom tett og god dialog med Bilfinger og Kaefer har vi nå fått på plass langsiktige avtaler som både har gode tekniske løsninger og som samtidig er kommersielt bærekraftig for selskapene. Dermed har vi det nødvendige grunnlaget til å kunne jobbe sammen over tid for å styrke sikkerheten og øke effektiviteten. Det ser vi fram til, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Pål Eitrheim i en melding.

Har dekket behovet frem til 2030

Bilfinger Industrier Norge AS og Kaefer Energy AS har siden 2010 hatt ansvaret for ISO-arbeidet på installasjonene hvor reforhandlede rammeavtaler nå er inngått, med unntak av Draupner.

Statoil inngikk i 2016 rammeavtaler med Beerenberg Corp og Prezioso Linjebygg for øvrige installasjoner på norsk sokkel og landanlegg og har dermed nå dekket sitt behov for ISO-tjenester på anlegg som i dag er i drift i Norge frem til 2030, melder selskapet.

Anleggsoversikten nedenfor, viser hvilke anlegg de to reforhandlede avtalene skal gjelde for. De anleggene på norsk sokkel som ikke er omtalt i oversikten, vil fortsette med kontraktene for ISO-tjenester som de har i dag.

DriftsområdeAnleggLeverandør
Drift SørSnorre A/BBilfinger Industrier Norge AS
 Sleipner A/B/R/TBilfinger Industrier Norge AS
 GudrunBilfinger Industrier Norge AS
 Gina KrogBilfinger Industrier Norge AS
 DraupnerBilfinger Industrier Norge AS
Drift VestOseberg FeltsenterBilfinger Industrier Norge AS
 VeslefrikkBilfinger Industrier Norge AS
 Troll A/B/CKaefer Energy AS
Drift NordÅsgard A/BKaefer Energy AS
 KristinKaefer Energy AS
Selskaper omtalt i saken