Oljedirektoratet melder i dag om at de har gitt tillatelse til DEA Norge om å bore brønn 7321/4-1. Det er riggen Island Innovator som skal bore brønnen. Den har nylig boret undersøkelsesbrønn 7322/7-1 for Spirit Energy Norge.

Brønnen som nå skal bores er en undersøkelsesbrønn i tillatelse 721, hvor DEA Norge er operatør og andelseier med 40 prosent eierskap. Aker BP og Wintershall eier den resterende delen med henholdsvis 40 og 20 prosent.

Brønnen er lokalisert omtrent 140 kilometer nord for Johan Castberg-funnet, og 350 kilometer nordvest for Hammerfest.

Oljedirektoratet skriver at tillatelsen forutsetter at andre tillatelser og samtykker krevd av andre myndigheter er gitt før boreaktiviteten starter.