Olje- og energidepartementet godkjente installasjon av en ny brønnramme nord på Visundfeltet like før helgen.

– Dette prosjektet på Visund er et nytt, godt eksempel på nye investeringer som gir økt utvinning fra eksisterende felt. Denne type prosjekter bidrar med store inntekter til fellesskapet og gir muligheter for aktivitet og sysselsetting hos oljeselskapenes leverandører, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) i en melding.

Visund er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen, ca. 22 kilometer nordøst for Gullfaksfeltet og ca. 140 kilometer vest for Sognefjordens utløp.

Feltet er bygget ut med en halvt nedsenkbar integrert bore-, prosesserings- og boligplattform og kom i produksjon i 1999. Det brønnrammeprosjektet som nå er godkjent gir mulighet for tilkobling av fire nye brønner til Visund-plattformen.

Produksjonsstart er planlagt til tredje kvartal 2018.
Rettighetshavere er Statoil (53,2 prosent), Petoro (30 prosent), ConocoPhillips Skandinavia AS (9,1 prosent) og Total E&P Norge AS (7,7 prosent).