Kværners inntekter i første kvartal i år endte på 1,54 milliarder kroner, ned fra 2,2 milliarder i samme periode i fjor. Resultat før skatt steg til 86 millioner kroner, opp fra 26 millioner i første kvartal i fjor.

Økt resultatmargin

Driftsresultatet (ebitda) er på 105 millioner kroner, mot 106 millioner kroner i samme kvartal i fjor, noe som gir en økt resultatmargin for selskapet. Den positive marginutviklingen er et resultat av bedret drift, reduserte kostnader og fasen prosjektene er i, heter det i en børsmelding fra Kværner.

– Vi har forutsigbar drift i alle delene av virksomheten vår, vi har styrket konkurransekraften og vi har en ordrebok som gir økt forutsigbarhet. Kværner er godt posisjonert for å forfølge flere muligheter vi ser i markedet fremover, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner i meldingen.

  • Driftsinntekter: 1.554 millioner kroner (2.228 millioner kroner)
  • Driftsresultat: 82 millioner kroner (60 millioner kroner)
  • Resultat før skatt: 86 millioner kroner (26 millioner kroner)

Ordreinngangen i første kvartal ble på 6,6 milliarder kroner i første kvartal. Med dette har ordrereserven vokst til 10,8 milliarder kroner.

Tegn til utflating

Kværner har blant annet hanket inn milliardkontrakt på oppgradering av Njord-plattformen. I tillegg bygger Kværner bolig- og utstyrsplattformen til Johan Sverdrup.

Dette var viktige kontrakter for Kværner, som var helt avhengig av å få inn nytt arbeid.

Selskapet ser nå tegn til at nedgangen muligens begynner å flate ut. Kværner har registrert vekst i antall relevante prosjekter som oljeselskapene forventer å sanksjonere i løpet av de neste årene. Noen få av disse prosjektene kan ende opp som store prosjekter, mens majoriteten representerer prospekter av moderat størrelse, heter det i meldingen.

– Gjennom denne omstillingen i markedet har Kværner fortsatt det høye aktivitetsnivået og levert solide resultater. Som en effekt av at det har vært få kontrakter å by på i markedet de siste to årene er aktiviteten vår nå redusert i en periode. Samtidig er dette betydelig kompensert ved at de pågående prosjektene er i faser hvor en stor del av verdiskapningen gjøres av Kværners egne interne ressurser, sier Jan Arve Haugan.