Den 22. november 2016 begynte det å brenne i babord maskinrom på Saipem-riggen Scarabeo 5 på Njordfeltet.

Brannen oppstod på grunn av lekkasje i et dieselrør tilhørende en dieselgenerator, og førte til skader på utstyr. En person ble sendt til sykehus med røykskader, men utskrevet neste dag.

Manglende barrierer

I etterkant har Petroleumstilsynet gransket hendelsen. Nå foreligger rapporten.

Tilsynet melder at granskingen har identifisert flere regelverksbrudd, deriblant manglende og mangelfulle barrierer som kunne ha hindret hendelsen. En rekke bakenforliggende årsaker, både tekniske, organisatoriske og operasjonelle, har bidratt til hendelsen.

Granskningsrapporten fastslår også at det kunne gått mye verre.

Riggen var oppankret på Njordfeltet i Norskehavet da brannen oppstod, men var ikke tilkoblet noen brønn.

Ifølge Petroleumstilsyndet omfatter avvikene som er avdekket tiltak for å hindre brann i maskinrom, vedlikeholdsstyring, system for håndtering av beredskap og system for trening og øvelser. I tillegg ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til ledelse og system, samt system for oppfølging av anbefalinger fra leverandør.

Scarabeo 5 som drives av Saipem er bedt om å gi Petroleumstilsynet en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert og vurdering av de forbedringspunktene som er påpekt.

Brannen 22. november 2016

  • Boreriggen «Scarabeo 5» varslet om brann i et maskinrom rett før kl.17.30. Rundt kl. 20.30 var brannen meldt slukket og skadestedet under kontroll, ifølge Statoil.
  • 106 personer var om bord. Alle er gjort rede for og ingen meldt alvorlig skadet. En person sendt til land for legesjekk. 33 personer fraktet av riggen med helikopter. 14 av disse ble flydd til en nærliggende installasjon og 19 til Kristiansund. Tirsdag kveld var 73 personer igjen på riggen.
  • Scarabeo 5 lå alene på Njord-feltet i Norskehavet. Riggen har to maskinrom og åtte motorer. Det pågikk ikke boreoperasjoner da hendelsen inntraff.
  • Beredskapsfartøyene Ocean Response og Troms Sirius bistod, og tre helikoptre var i aksjon.

Forfulgt av brann

Brannen i november var minst fjerde gang det brenner om bord på den 27 år gamle boreriggen.

I 2009 brant det på Scarabeo 5 da den gjorde en jobb på Åsgard-feltet.

På norsk sokkel har det også vært brann på riggen i 2012 på Visund-feltet. Brannen ble slukket etter en snau halvtime og oppsto i kabler knyttet til en kompressor i kjelerommet. I september 2013 veltet flammene ut av riggen da riggen tok fyr da den lå ved et verft i Nederland.

Riggen tok i 2013 fyr da den lå ved et verft i Nederland.