Dagens nyhetsbrev

– Norsk leverandørindustri har nok en gang demonstrert konkurransekraft i tøff internasjonal konkurranse, sier Statoils pressetalsperson Eskil Eriksen til Sysla.

I dag som i går startet dagen med annonseringer av Statoils tildelinger av milliardkontrakter.

Kværner og Aker Solutions har nemlig inngått en intensjonsavtale med Statoil om ingeniørarbeid, innkjøp og bygging av en utstyrsmodul for stigerørsplattformen, modikfikasjonsarbeid på feltsenteret og installasjon og interegeringsarbeid i den andre fasen av utbyggingen.

Avtalen er verdt 3,4 milliarder kroner, og arbeidet starter før sommeren.

Johan Sverdrup

  • Ligger i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Stavanger
  • Blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel, med et ressursanslag på 2,1 – 3,1 milliarder fat oljeekvivalenter
  • Produksjonsstart for fase 1 er planlagt sent i 2019
  • Oljen fra feltet skal føres i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland.
  • Gassen skal føres til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland
  • Partnere i Fase 1 og 2: Statoil: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Maersk Oil: 8,44

Forbedring i norsk industri

Aibels intensjonsavtale gjelder prosjektering, innkjøp og bygging av dekket til prosessplattformen i andre fase av utbyggingen. Endelig kontrakt er forventet at signeres senere i år, og estimert verdi er på åtte milliarder kroner.

Statoil har ikke mulighet til å gå ut med hvilke andre selskaper som var i anbudsrunden, men bekrefter at store internasjonale selskaper tapte runden.

Dette står i kontrast med situasjonen for noen år tilbake, da det blåste en Asia-vind over vårt land. Byggekontrakter verdt flere tiltalls milliarder kroner forsvant til Asia vinteren 2012-2013.

– Det har vært en forbedring i hele industrien. Siden den gang har industrien jobbet med forenkling og standardisering. Tidligere var industrien i en annen situasjon med et høyt aktivitetsnivå og høye priser, sier Eriksen.

Boligplattformdekket til Johan Sverdrup på Kværner Stord. Foto: Adrian Nyhammer Olsen/Sysla

Statoil har også tapt penger på svingende valutakurser ved å sette bygging av plattformer ut av landet. Eksempelvis i byggingen av Aasta Hansteen-plattformen sprakk Statoils budsjett med fire milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av valutakursendringer. Riktignok var den plattformen for stor til å kunne bygges på noe norsk verft.

Eriksen forteller at det er en helhetsvurdering som ligger bak deres beslutning om å holde disse kontraktene innenfor fedrelandets grenser.

– Helhetsvurderingen består blant annet av kostnaden, HMS, gjennomføring og nærhet til sokkelen, sier Eriksen.

Oppretter fellesforetak

Han peker også på gode erfaringer med utbygginger i fase 1. Kværner har nettopp ferdigstilt boligplattformdekket til første fase, og det er av samme selskapsmodell som bygde den, de nå skal gå i gang med andre fase.

Sammen med Aker Solutions oppretter de et 50-50-eid aksjeselskap (joint venture) av samme modell som Kværner og KBRs fellesforetak som stod for byggingen av boligplattformdekket.

Prosjektledelsen vil være omstreifende etter hvilken fase prosjektet er i, og vil dermed være store deler av tiden på Stord, hvor modulen skal bygges.

Få også med deg: