Et sentralt poeng i Riksrevisjonens rapport om Petroleumstilsynet var at oljeselskapene ikke alltid retter opp i avvik som blir påpekt. Utbyggingen av Goliat-plattformen til Eni (nå Vår Energi) er et eksempel, Mongstad-raffineriet til Equinor et annet, skriver Aftenbladet.

Mandag er rapporten til Riksrevisjonen på åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. Toppsjefer både i Shell (styreleder Tor Arnesen), Equinor (konserndirektør Arne Sigve Nylund (konserndirektør for produksjon og utvikling på norsk sokkel) og Vår Energi (administrerende direktør Kristin Kragseth) møtte til høringen.

Her fortalte konserndirektør Arne Sigve Nylund i Equinor at selskapet nå selv hadde kontrollert avvik Petroleumstilsynet har gitt.

– Vi har gått tre år tilbake i tid for å se på hvordan avvik er blitt lukket og kvaliteten på det. Der vi finner hull, tetter vi, sa Nylund under høringen.

Også i Vår Energi har de etter Riksrevisjonens rapport tatt en intern gjennomgang for å se om de hadde lært av tilsynene og ordnet opp i det som er blitt påpekt.

– Vi har funnet at vi ikke er perfekt. Så vår høyeste prioritert er oppfølging av dette, hvordan vi lærer av tilsyn og lukker det Petroleumstilsynet påpeker. Er alt på stell nå på Goliat? Nei. Vi har en god del ting vi jobber med og har ekstra bemanning, sa Kragseth.

Hvorfor?

Under spørsmålsrunden lurte Ulf Leirstein (Uavhengig) på hvorfor alle avvik ikke følges opp.

– Det Riksrevisjonen påpeker er jo egentlig ganske alvorlig, sa Leirstein.

Ingen av oljetoppene grep først ordet. Høringsleder Dag Terje Andersen (Ap) måtte etterlyse svar.

– Det må være noen av dere som kan fortelle oss hvorfor avvik ikke blir fulgt opp, sa Andersen.

Equinor-direktør Nylund tok ordet.

– De aller fleste avvik blir fulgt opp. Men ikke alle blir fulgt opp godt nok og det tar vi tak i. Det har vært rom for forbedring, sa han.

Kragseth i Vår Energi fulgte opp.

– Hvis vi visste svaret, ville vi gjort noe med det. Men kvaliteten på lukkingen har ikke vært god nok, sa hun .

Rasmus Wille, Equinors direktør for Mongstad, var ikke av den oppfattelsen at avvik bevisst ikke ble lukket.

– Vi har ikke vært gode nok. Men en har ikke bevisst prioritert kostnader før sikkerhet. Det har handlet om mangelfull risikovurdering.

Etterlyste svar

Høringen fortsatte, men komitenestleder Svein Harberg (H) tok Leirsteins spørsmål opp igjen litt senere.

– Jeg er overrasket over svarene på spørsmålet. Det er blitt påpekt at pålegg ikke er blitt fulgt opp. Svaret knyttet til Mongstad var nærmest, men ellers var svarene veldig defensive. Jeg hadde ønsket meg noen tydeligere svar, sa Harberg.

Kragseth fra Vår Energi beklaget utydelighet.

– Det første vi gjorde etter rapporten, var å sjekke om avvik var lukket med kvalitet. Vi fant at det meste var på plass, men ikke alt var godt nok, sa Kragseth.