Rekordnivået ble nådd i forrige måned, opplyste IEA torsdag. Oljeproduksjonen økte både i USA og flere OPEC-land.

I Iran har oljeproduksjonen sunket som følge av nye amerikanske sanksjoner mot landet. Men dette ble oppveid av økende produksjon i Libya, Irak, Saudi-Arabia og andre land.

Den globale oljeproduksjonen vokser til tross for internasjonale forsøk på å begrense bruken av fossile energikilder for å kutte utslippene av klimagasser. I fjor gjorde verdens CO2-utslipp fra produksjon og bruk av energi et nytt hopp, etter å ha ligget stabilt i noen år før det.