Siem Stork. Foto: Siem Offshore

Høyere inntekter, men fortsatt underskudd for Siem i 2016

Offshorerederiet tror på vanskelige tider i flere år framover.

Siem Offshore hadde i 2016 inntekter på 469,1 millioner dollar, en vekst på 11 prosent fra 422,5 millioner året før.

På bunnlinjen ser det imidlertid verre ut. Resultatet på minus 96,2 millioner dollar før skatt var riktignok en halvering av underskuddet fra året før, men rederiet understreker at det fortsatt ser mørkt ut.

– Lav aktivitet i oljeserviceindustrien har ført til laverer rater og lengre perioder uten arbeid. Vi tror overskuddskapasiteten vil vare i flere år framover og fortsette å gjøre markedet vanskelig, noe som kan tvinge flere skip i opplag, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Rederiet skriver videre at de lave ratene ikke er bærekraftige for næringen på lang sikt.