Milliardene sitter løst i oppkjøpsfondet Hitecvision om dagen. Torsdag ble det kjent at selskapet kjøper opp britiske Cieco Exploration & Production for drøyt 3 milliarder kroner.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken. Ifølge avisen har fondet totalt investert 40 milliarder kroner de siste årene.

Fakta

Hitecvision

  • Etablert som oppkjøpsfond i 2002 av Ole Ertvaag og Ola Sætre, men Hitec-historien går tilbake til 1985.
  • Hovedkontor i Jåttåvågen i Stavanger.
  • Investerer i selskaper i olje- og gassindustrien.
  • Europas største oppkjøpsfond rettet mot oljenæringen.
  • Har en forvaltningskapital på om lag 45 milliarder kroner.

– Dere er offensive for tiden?

– Ja, det er vi alltid. Det er spennende tider, sier seniorpartner Gunnar Halvorsen til Sysla.

15 milliarder

Cieco blir en del av Hitecvisions britiske oljeselskap Verus Petroleum, som det skal satses kraftig på framover. Ifølge Halvorsen er det allerede planlagt investeringer for 15 milliarder kroner i den eksisterende virksomheten. I tillegg kan det komme nye oppkjøp.

– Dukker det opp gode muligheter, er vi klar. Det kan skje både gjennom oppkjøp og sammenslåinger. Vi ønsker å etablere oss mye sterkere der, sier Halvorsen.

Storbritannia blir nemlig et viktig satsingsområde for oppkjøpsfondet i årene som kommer. Derfor er det også etablert nytt London-kontor med tre medarbeidere, ledet av John Knight, som tidligere var konserndirektør i Statoil.

Hovedårsaken er at britisk sokkel er aldrende, noe som betyr at de gjenværende prosjektene og feltene er mindre enn tidligere. Det gjør at nye investeringer er mindre aktuelt for de tradisjonelle oljegigantene, som trenger å fylle på med større prosjekter.

– De store selskapene erkjenner dette, og reduserer sin virksomhet der. Dette åpner opp for oss. Vi er en mindre aktør som ser potensial i mindre prosjekter, og vi har kapitalen som trengs for å utvikle dem.

Forsinket av oljekrisen

– De neste to årene kommer det til å skje en stor endring i aktørbildet på britisk sokkel. Det vil vi være med på. Dette er de samme mekanismene vi har begynt å se hjemme på norsk sokkel, men utviklingen har kommet lenger på andre siden av Nordsjøen, sier Halvorsen.

Han mener det naturlige ville vært at endringene på britisk sokkel skjedde allerede for flere år siden, men at oljekrisen satte en stopper for det.

– Oljeprisen ble så lav at det var vanskelig for selskapene å selge feltandeler. Nå er oljeprisen høyere, og da skjer det, sier Halvorsen.

Da oljeprisen nådde bunnen i januar 2016, kostet et fat nordsjøolje mindre enn 30 dollar. I dag ligger prisen like under 80 dollar fatet.

Forlenger levetiden

Også hjemme i Norge har Stavanger-selskapet vært aktive de siste årene. I fjor ble den amerikanske giganten Exxon Mobils egenopererte felt kjøpt opp av Hitec-selskapet Point Resources for om lag åtte milliarder kroner.

Og tidligere i år ble det kjent at Point Resources skal slås sammen med Enis norske virksomhet og bli det nye selskapet Vår Energi, som vil ha en daglig produksjon på 180.000 fat oljeekvivalenter.

– Hva betyr det for bransjen at nye aktører, som dere, overtar for de etablerte selskapene?

– Det positive er at vi og lignende aktører ønsker å investere kapitalen vår i eksisterende felt som andre ikke lenger ser potensial i, sier Halvorsen.

Han viser til feltene Balder og Ringhorne i Nordsjøen som eksempler på dette. Feltene var en del av Exxon Mobil-porteføljen Point Resources overtok i fjor.

– Exxon Mobil hadde planer om å stenge disse feltene i 2025, men nå ser vi liv der helt til 2040. At nye aktører kommer inn, bidrar til å forlenge livet til felt på norsk sokkel.

Skal kjøpe mer

Halvorsen tror det samme vil skje i Norge som i Storbritannia, men ikke fullt så raskt.

– Når prosjektene blir mindre, egner de seg for en annen type aktører. Vi ser det allerede litt med Aker BP, samt for eksempel Shell, Total og Exxon, som selger seg ned. Dette vil vi se mer av, sier han.

Framover er det derfor grunn til å vente nye milliardinvesteringer fra Hitecvision.

– Absolutt, vi er veldig offensive, sier Halvorsen.

– Når kommer neste oppkjøp?

– Du får vente og se.