De siste årene har mange oljeservicebedrifter blitt hardt rammet av krisen i næringen.

Oppkjøpsfondet Hitecvision eier mange slike bedrifter. Vanligvis har fondet en tidshorisont på mellom fem og syv år på sine investeringer, men mange av oljeservicebedriftene har vært i deres eie betydelig lenger. Det har ikke vært mulig å få en akseptabel pris ved å selge dem under krisen.

Fakta

Hitecvision

  • Etablert som oppkjøpsfond i 2002 av Ole Ertvaag og Ola Sætre, men Hitec-historien går tilbake til 1985.
  • Hovedkontor i Jåttåvågen i Stavanger.
  • Investerer i selskaper i olje- og gassindustrien.
  • Europas største oppkjøpsfond rettet mot oljenæringen.
  • Har en forvaltningskapital på om lag 45 milliarder kroner.

– De siste årene har vi brukt nesten alle ressurser innen oljeservice på å snu selskapene, sier Hitec-partner Atle Eide til Dagens Næringsliv.

Selger i løpet av to år

Men nå går det betydelig bedre. Dermed gjør Hitecvision seg klar til å selge.

– I løpet av de neste 24 månedene skal 12 av våre norske oljeserviceselskaper selges, sier Eide til DN.

Ifølge avisen er det disse selskapene som skal selges de neste to årene: Agility Subsea Fabrication,  Align, Apply Sørco, Edrilling, Emtunga Solutions, Leirvik, Minox Technology, Netscenario, Oiltec, Ross Offshore, Teknisk Bureau og Aarbakke. I tillegg kommer to mindre bedrifter i utlandet.

Atle Eide ønsker ikke å kommentere forventninger til salgsummer, men sier han tror fondet vil få igjen pengene som er investert.

På overtid

For administrerende direktør Karsten Gudmundset i Apply Sørco kommer det ikke spesielt overraskende at selskapet nå er til salgs.

– Det ligger i Hitecvisions strategi å eie for en begrenset periode. Nå har de eid oss siden 2008 og er sånn sett allerede på overtid, sier Gudmundset til Sysla.

Fakta

Apply Sørco

  • Leverer vedlikehold, modifikasjon og driftsstøtte til oljenæringen.
  • Hovedkontor på Forus.
  • Har også kontorer i Bergen og Hammerfest, samt offshoreansatte.
  • Totalt om lag 650 ansatte.
  • Heleid av Hitec Vision.

– Nå er det opp til oss å rigge selskapet slik at vi får en aktiv rolle hos en framtid eier. For oss er det viktig at det kommer inn noen som er interessert i å investere penger og utvikle virksomheten videre, sier han.

Også Apply Sørco ble hardt rammet av oljekrisen. Fra 2014 til 2016 falt inntektene med 37 prosent, og på tre år ble det bokført et samlet underskudd på nesten 300 millioner kroner. Om lag 250 medarbeidere måtte forlate selskapet.

Karsten Gudmundset. Foto: Jarle Aasland.

Slutt på underskudd

Men i fjor snudde det. Selskapet fikk i 2017 en omsetning på 1,3 milliarder kroner, en økning på 57 prosent fra 2016, og gikk i pluss for første gang på fire år. Overskuddet før skatt var 37 millioner kroner.

– Det er ingen tvil om at markedet er i bedring. De langsiktige kontraktene er fortsatt krevende, med små fortjenestemarginer, men volumet er høyere og vi ser at det er flere prosjekter på gang, sier Gudmundset, som understreker at bedringen også skyldes betydelige kostnadskutt og effektivisering.

Den økonomiske framgangen fortsetter i år. Det er iallfall ingen tvil om at det blir sorte tall på bunnlinjen.

– Jaja. Vi kan ikke ha mer røde tall nå, sier Gudmundset.

Han berømmer Hitecvisions rolle de siste årene.

– De har vært en veldig god og støttende eier gjennom en vanskelig periode. De har bidratt med både kapital og aktiv styring, sier Gudmundset.

Apply Sørco – nøkkeltall: 

Klargjort for salg

I fjor høst delte Hitecvision opp daværende Apply i fire nye selskaper, deriblant Apply Sørco og Leirvik, og spyttet samtidig inn 400 millioner friske kroner.

– Omstruktureringen gjøres for å stå bedre rustet for framtiden. Vi må rett og slett se litt bort fra de dårlige tidene som har vært og som har preget hele bransjen. Spørsmålet ble til slutt om vi ville kjøpt selskapet i dag, og svaret på det spørsmålet var ja, sa Atle Eide til Sysla da.

Han la ikke skjul på at grepet også ble gjort for å gjøre selskapene mer salgbare.

– Ja, det er klart. Til slutt skal alt selges, og det vil være lettere å selge mindre enkeltselskaper enn et stort konsern. Men i første omgang handler dette om å skape selskaper med gode resultater – uten det er det uansett ingen som vil kjøpe, sa Eide.

Les også: