Dermed er det klart at millionkrangelen etter opprustningen av riggen Borgland Dolphin endte med knusende nederlag for Apply-selskapet, skriver Stavanger Aftenblad.

Bergen Group Hanøytangen gikk i 2015 konkurs som en direkte følge av oppdraget med å ruste opp den 40 år gamle riggen.

Arbeidet med riggen kostet 700 millioner kroner og tok mye lenger tid enn beregnet. I dag ligger riggen uvirksom på Sørlandet, verftet er konkurs og riggeier Dolphin Drilling (tidligere Fred. Olsen Energy) sliter.

Apply Rig & Modules vant ikke fram med noen av sine anførsler i tingretten, der dommer Arild Dommersnes var dommer.

– Jeg er selvsagt svært tilfreds med resultatet i tingretten, sier advokat Svend A. Lerring til Aftenbladet. Han er partner hos advokatfirmaet Rasmussen & Broch og førte saken for konkursboet til BGHT.

«Grundig dom»

– Det er en grundig dom, og vi er glade for å få medhold. Nå blir konkursboet tilført 34 millioner kroner pluss renter, og de andre kreditorene vil dermed få tilbake en større andel av sine krav i boet, sier Lerring.

Advokat Lerring er fornøyd med at tingrettsdommen samsvarer med kravet, og det på øret.

– Vi valgte å begrense grunnlaget for kravet til det vi anså som uomstridte leverandørkrav, sier Lerring.

Apply er også dømt til å betale saksomkostningene på 1 million kroner til boet. Lerring sitt salær er på 860.000 kroner.

Ikke indre selskap

Det var advokat Fredrik Bie som førte saken for Apply Rig & Modules. Aftenbladet fikk ikke kontakt med ham onsdag, men han har tidligere sagt til oss at det springende punktet er om det er samarbeidsavtalen mellom Apply og BGHT som skal legges til grunn, eller om Apply skal behandles som enhver annen kreditor i konkursen.

BGHT og Apply inngikk en samarbeidsavtale der de skulle dele et eventuelt overskudd – men også underskuddet dersom det ble resultatet etter oppdraget med Borgland Doplhin. BGHT sin andel var 62,5 prosent, mens Apply sto ansvarlig for 37,5 pst.

Men tingretten er ikke enig i at samarbeidsavtalen skal tolkes som at det er opprettet et indre selskap, eller at BGHT gjorde noe klanderverdig som gjør at Apply bør slippe å betale sin andel av underskuddet.

Advokat Fredrik Bie fikk ikke medhold i kravet om at BGHT sine disposisjoner i forbindelse med rigg-oppdraget gjør at Apply Rig & Modules bør slippe å betale sin del av kostnadene. Foto: Fredrik Refvem

Tolkes ordrett

Det dreier seg her om en detaljert, framforhandlet avtale mellom profesjonelle aktører og slike avtaler skal i utgangspunktet tolkes etter ordlyden.

«Det er ikke ført noen bevis som taler for at de (avtalene) skal forstås på annen måte enn den som følger av ordlyden. Å fortolke inn en slik betingelse for partenes rett til å kreve underskudds- eller overskuddsdeling i tråd med prosjektavtalen, som ARM har anført, vil representere en signifikant endring av ordlyden», skriver dommer Dommersnes.

Kan ankes

Applay har nå 14 dager på seg med å betale sin del av kostnadene, og saksomkostningene. Forsinkelsesrentene løper fra midten av mai 2018 og utgjør ca to millioner kroner som altså kommer i tillegg til 34 millioner kroner.

Administrerende direktør Bjørn Torkildsen i Apply Rig & Modules hadde ikke fått lest dommen onsdag ettermiddag og vil derfor vente med en kommentar.

Det er mulig for Apply å anke dommen til lagmannsretten.