Det er Dagens Næringsliv som melder dette tirsdag morgen.

– Dette er en av de største transaksjonene Hitecvision har gjort noensinne. Det er også en av de beste investeringene, sier partner i Hitecvision, Alf C. Thorkildsen, til DN.

Rundt 12 milliarder kroner får Hitecvision når selskapet Capeomega selges til det sveitsiske investeringsselskapet Partners Group. Capeomega er den største uavhengige investoren i norske gassrørselskaper skriver Aftenbladet.

– Denne investeringen har mer enn tilfredsstilt vårt krav om en avkastning på 25 prosent. Vi har vært disiplinerte og solgt når vi nådde våre mål, sier Thorkildsen.

Ifølge DN er gevinsten trolig i størrelsesorden to milliarder kroner.

Capeomega ble startet senhøsten 2014. Da var tanken å satse på haleproduksjon og fjerning av plattformer. Siden sommeren 2015 har teamet bak selskapet investert rundt 15 milliarder kroner. Selskapet er blant dem som har gjort flest transaksjoner på sokkelen de siste årene.

– Dette selskapet er bygget opp fra null til en omsetning på rundt fem milliarder kroner i inneværende år, sier partner i Hitecvision, Einar Gjelsvik, til DN.

Men det er blitt lite haleproduksjon og ingenting av fjerning av utrangerte plattformer, ifølge DN.

I stedet har Capeomega blitt storinvestor i norske gassrør. Det er gjennom gassrørene på norsk sokkel Norge forsyner Europa med gass. Selskapet har store eierandeler i Gassled, Polarled og landanlegget Nyhamna.

Gjelsvik og Thorkildsen nærmest lovpriser investeringene i gassrør.

– Det er forutsigbart gjennom en sikker inntekt med en inflasjonsjustert tariff. Det er en grunnmur når en skal jobbe med leting og utbygging, sier Gjelsvik.