Statoil signerer en intensjonsavtale med Sembcorp Marine Rigs & Floaters i Singapore for byggingen av skrog med integrert boligkvarter til produksjonsskipet som skal ligge på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Kontrakten vil omfatte prosjektering, anskaffelse og bygging, og har en verdi på 4 milliarder kroner, og blir undertegnet ved endelig investeringsbeslutning før jul.

  • Estimat for norsk andel er på ca 50% i prosjektfasen og om lag 80% i driftsfasen for Castberg.
  • Driftsorganisasjonen til Johan castberg-feltet legges til Harstad, mens helikopter og forsyningsbasen lokaliseres i Hammerfest.
  • Johan Castberg er planlagt å bygges ut med et stort undervannsanlegg som knyttes opp mot et flytende produksjonsfartøy. Utvinnbare ressurser ligger mellom 450-650 millioner fat oljeekvivalenter. Det er lokalisert i Barentshavet, 240 kilometer nordvest for Hammerfest. Det planlegges å bore 30 brønner på feltet i perioden 2019-2024.
  • Partnerskapet består av Statoil (50%), Eni (30%) og Petoro (20%).

Det var ifølge Statoil ingen norske anbud med i konkurransen om kontrakten.

– Vi kommer nå til å jobbe tett sammen med Sembcorp Marine for å sørge for en sikker og effektiv leveranse forankret i våre krav til HMS, kvalitet, tid og kost. Parallelt fortsetter vi det øvrige anskaffelsesarbeidet, sier Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil i en melding.

Byggingen av skroget er det mest tidskritiske for gjennomføringen av Johan Castberg-prosjektet frem til planlagt oppstart i 2022. Kontrakten vil ha en egen kanselleringsklausul knyttet til godkjenning av plan for utbygging og drift (PUD).

– Johan Castberg er den neste store feltutbyggingen på norsk sokkel og viktig for fremtidig infrastruktur i Barentshavet. Analyser fra Agenda Kaupang viser at prosjektet vil bidra med rundt 47.000 årsverk i Norge i løpet av utbyggingsfasen fra 2018-2022 gitt en konkurransedyktig norsk leverandørindustri, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.