– Vi er veldig fornøyd med resultatene fra den sydlige avgrensningsbrønnen på Brasse. Vi har funnet olje i reservoar av god kvalitet og har indikasjoner på god reservoarkommunikasjon. Dataene fra produksjonstesten vil gi oss viktig informasjon som vi trenger for å modne Brasse frem til en utbygningsbeslutning, sier Helge Hammer, administerende Direktør for Faroe Petroleum Norge as i en pressemelding.

– God kvalitet

Avgrensningsbrønnen er blitt boret ca 2 kilometer sør for funnbrønnen på flanken av Brasse. Brønnen har påtruffet samme olje-vann kontakt som i funn brønnen og i sidesteget og en 8,5 meter oljekolonne i reservoar av god kvalitet. Trykkdata indikerer god kommunikasjon igjennom reservoaret.

Boringen ble vedtatt tidligere i år.

Faroe (50 prosent eier og operatør) sammen med partner Point Resources (50 prosent eier) har besluttet å gjennomføre en produksjonstest for å teste produktivitet og måle ytterligere reservoarparametre.

Kan bli flere brønner

Lisenspartnerne vurderer også å bore et mulig sidesteg av brønnen og vil ta en beslutning om dette i løpet av kort tid. I tillegg har lisenspartnerne en mulighet for å bore en andre avgrensingsbrønn på Brasse i høst. Denne beslutningen vil bli tatt tidlig i høst.

Avgrensningsbrønnen på Brasse blir boret med Odfjell Drillings borerigg Deep Sea Bergen. Boringen startet i slutten av mai.

Brasse-funnet ble annonsert i juli i fjor, og var ett av de største funnene gjort i fjor. Det ligger ca 13 km sørøst for Osberg feltsenteret og 13 km sør for Brage feltet.