Oljeserviceselskapet PSW Group, med hovedkontor på Mongstad utenfor Bergen, har spesialisert seg på å støtte bore- og havbunnsoperasjoner på norsk sokkel.

Fakta

PSW Group

  • Etablert i 2007
  • Hovedkontor på Mongstad
  • Har også kontorer på Ågotnes og  i Liverpool. I ferd med å etablere seg i Stavanger
  • Leverer hovedsakelig tjenester knyttet til bore- og havbunnsoperasjoner
  • Har 70 prosent av omsetningen fra olje og 30 prosent fra marin sektor
  • 200 fast ansatte
  • Herkules Capital er største eier med om lag 96,5 prosent av aksjene

Som for så mange andre aktører har oljekrisen rammet hardt, blant annet som følge av lavere leteaktivitet hos oljeselskapene. De to siste årene har gitt et samlet underskudd før skatt på knappe åtte millioner kroner og totalt har om lag 40 medarbeidere blitt permittert eller sagt opp.

– Vi har måttet omstille for å begynne å tjene penger igjen. Det blir bedring i år. Vi ligger an til å doble omsetningen sammenlignet med fjoråret, sier administrerende direktør Oddbjørn Haukøy, som var med på å stifte bedriften i 2007.

Tålmodige eiere

Han forklarer at fremgangen både skyldes oppkjøp og økt aktivitet i den eksisterende virksomheten, såkalt organisk vekst.

– Det er likevel ikke sånn at markedet er friskmeldt. Det er hard kamp om jobbene, og marginene er lavere enn de var før, sier Haukøy.

– Ingen lever med underskudd i lang tid, heller ikke vi. Men eierne våre har vært tålmodige i de dårlige tidene vi har vært gjennom. De har vært ute en vinternatt før, og har vist tillit til at vi i ledelsen skulle klare å snu situasjonen. Det er vi glad for, sier Haukøy.

PSW Groups hovedeier er i dag oppkjøpsfondet Herkules Capital.

Ny teknologi

Til tross for trange tider og underskudd har bedriften brukt mye penger på produktutvikling de siste årene. Haukøy ønsker ikke å oppgi nøyaktig hvor mye, men beskriver det som en vesentlig investering sett i lys av bedriftens størrelse.

– Det handler om å posisjonere oss innenfor flere segmenter for å få større bredde og flere bein å stå på, sier Haukøy.

Mye av pengene har gått til utvikling av en «capping stack» – et verktøy som raskt skal bidra til raskt å stenge brønner dersom de kommer ut av kontroll. Det var en slik hendelse som forårsaket den alvorlige Macondo-ulykken i Mexicogulfen i 2010.

Myndighetene og industrien selv stiller i dag krav til at systemer for brønnkontroll er på plass ved boring av brønner.

– Med vårt nye system har vi svært kort responstid og tilgjengelig mannskap døgnet rundt. En brønn skal kunne være stengt innen 72 timer, forklarer Haukøy.

Nylig ble utstyret testet i Fensfjorden i samarbeid med Wellesley Petroleum, og de to selskapene har nå skrevet under kontrakt for bruk av utstyret.

– Vi har også fått positive signaler fra andre selskaper. Vi satser også på å nå ut i det internasjonale markedet. Målet er at denne teknologien kan stå for 30 prosent av omsetningen vår om noen år, sier Haukøy.

Ansetter igjen

Som følge av bedre marked har PSW den siste tiden hentet tilbake permitterte medarbeidere og begynt å ansette nye. Den utviklingen fortsetter i tiden framover. I dag har selskapet om lag 200 fast ansatte.

Etablering av nytt kontor i Stavanger er også like om hjørnet.

– Vi ser at operatørene begynner å lete mer. I kjølvannet av det blir det mer å gjøre også for oss. Det er også tydelig at sikkerhetsaspektet tidlig blir en del av planleggingen av brønnoperasjoner.

Få nyhetsbrevet fra Sysla Teknologi rett i innboksen din!