Det er Sandnes Sparebank som melder om oppbudet i en børsmelding. Banken har lånt penger til selskapet siden 2012, og beskriver låneforholdet som krevende og tapsutsatt. Ifølge DN kan banken tape opptil 90 millioner kroner i år.

-Dette er trist, Halvorsen Offshore er et selskap med lang historie og mange ansatte og det er synd at det ikke var mulig å finne gode løsninger for videre drift, uttaler Trine Stangeland, administrerende direktør i Sandnes Sparebank.

Halvorsens historie går helt tilbake til 1842, og selskapet har hatt virksomhet i ulike segmenter innen oljebransjen og maritim sektor.

Datterselskap refinansiert

Advokat Håvard Wiker i Ro Sommersnes er utnevnt som bostyrer i forbindelse med konkursen. Han har nå begynt å skaffe seg oversikt.

– Jeg fikk saken i fanget mandag ettermiddag og jobber nå for å finne ut mer om situasjonen. Det innebærer å få klarhet i hva som skjer med ansatte og pågående prosjekter, sier Wiker til Sysla.

Ifølge Wiker er det først og fremst Halvorsen Offshore som rammes av konkursen. Bedriften holder til i Kvinesdal i Vest-Agder og har 78 ansatte der. I tillegg har den noen få ansatte i Oslo.

Halvorsen Group er morselskap og har hovedkontor i Stavanger.

Konsernet har tre datterselskaper utenom Halvorsen Offshore: Halvorsen Tec, Blueday Technology og Halvorsen Motech. Sandnes Sparebank skriver i børsmeldingen at de er i dialog med eierne for å sikre at de tre andre selskapene består.

Håp om videre drift

Bostyrer Wiker forteller at han jobber for å sikre videre liv også for virksomheten i Halvorsen Offshore.

– Mitt mål er å prøve å finne ut om noen kan være interessert i overta virksomheten. Jeg har fått signaler om at det kan være tilfellet. Det er viktig for meg å understreke at alt ikke er dødt, og at det er håp om videre aktivitet i Kvinesdal, sier han.

En slik løsning kan for eksempel innebære at noen kjøper opp konkursboet og viderefører aktiviteten under nytt navn.

Halvorsen Tec i Oslo har allerede inngått avtale om refinansiering, sier daglig leder Svein Helge Pettersen. Blue Water Energy kjøper selskapet, slik at aksjene i Halvorsen Tec etter transaksjonen blir eid av Halvorsen S.a.r.l, toppselskapet i Halvorsen-strukturen og direkte eid av Blue Water Energy, får Sysla opplyst.

– Konkursen betyr ikke noe for oss. All gjelden vår er slettet, vi får tilført ekstra kapital og det gjør oss enda bedre i stand til å gjennomføre blant annet Castberg-prosjektet. Det er trist det som skjer med Halvorsen Offshore, men vi kommer styrket ut av dette, sier Pettersen.

Gikk bra i 2015

I 2015 skrev Sysla at Halvorsen Group hadde hentet tilbake alle permitterte medarbeidere, da selskapet hadde skaffet seg flere viktige kontrakter til om lag 200 millioner kroner totalt.

Sandnes Sparebank skriver at det er årene etter dette, de siste to, som har vært særdeles utfordrende.

Det har ikke lykkes Sysla å få en kommentar fra styreleder Arne Aune i Halvorsen Group.