Oljeservicegiganten Halliburton hadde et svakt økonomisk år i Norge i 2018.

Til tross for at inntektene økte med 15 prosent til 5,5 milliarder kroner, endte driftsresultatet på minus 517 millioner kroner. På bunnlinjen ble det et underskudd før skatt på 772 millioner. Året før var tilsvarende tall 147 millioner i pluss.

“Gjennom 2018 var markedsforholdene vanskelige for Halliburton. Aktiviteten gikk imidlertid fra veldig lave nivåer i første kvartal og ble gradvis bedre utover året,” skriver Halliburton i årsrapporten for sin norske virksomhet.

  • Oljeservicegigant med hovedkontor i Houston i USA.
  • Notert på New York-børsen.
  • Leverer teknologi og tjenester innen boring, brønn og reservoar på norsk sokkel.
  • Norsk hovedkontor i Tananger i Sola kommune.
  • Også kontorer i Bergen, Mongstad, Fjell, Florø, Kristiansund og Stjørdal.
  • Om lag 2050 fast ansatte i Norge.

Tøff krise

Selskapet har fått en rekke konkrete spørsmål om regnskapet, men har valgt å ikke besvare disse. Kommunikasjonsavdelingen gir imidlertid denne generelle kommentaren:

– Nordsjøen er en viktig region for Halliburton, og vi ser fram til å mobilisere for økt aktivitet i området,” skriver selskapet i en e-post til Sysla.

Som mange andre leverandørbedrifter ble Halliburton hardt rammet av oljekrisen. 850 medarbeidere måtte gå. Fra 2014 til 2016 falt inntektene med 1,5 milliarder kroner.

De siste årene har omsetningen vokst igjen, men i fjor ble det altså et betydelig underskudd. Det skyldtes hovedsakelig at kostnadene økte mer enn inntektene. De samlede kostnadene var i fjor 5,97 milliarder kroner, mot 4,68 milliarder året før.

Hør podkast om oljeleverandører som fortsatt sliter:

500 nye medarbeidere

Knut Nesland er hovedtillitsvalgt for Industri Energi i Halliburton. Han er ikke spesielt bekymret for de røde tallene.

– Oljekrisen ga noen svært tøffe år fra 2014 til 2017, men deretter snudde det veldig. Vi har vunnet store kontrakter og ansatte i fjor 500 nye medarbeidere. Det er også investert mye penger i nytt utstyr. Det koster å vokse, og det er årsaken til de negative resultatene, sier Nesland, som også sitter i bedriftens styre.

Han mener utsiktene er lysere for de neste årene.

– Det ser veldig bra ut for oss. Vi er nesten tilbake til størrelsen vi hadde før krisen, sier Nesland, som likevel ikke legger skjul på at det er en utfordring at kontraktene er dårligere enn tidligere.

Lavere priser

Til tross for at situasjonen bedret seg gradvis utover i 2018, en trend som ifølge årsrapporten har fortsatt i første halvdel av 2019, er Halliburton tydelige på at det fortsatt finnes store utfordringer for selskapet.

“Det er betydelig prispress i markedet. Utfordringene er mange, og framtiden vil påvirkes av intern effektivitet mens vi søker å finne bedre og mer kostnadseffektive løsninger for våre produkter og tjenester,” skriver selskapet i rapporten.

Bildet er likt for mange leverandører i oljebransjen: Selv om aktivitetene i næringen er høyere, sliter mange med å tjene nok penger. Det skyldes at prisene kundene betaler, er lavere enn før krisen.

Ekstraskatt

De siste årene har skattemyndighetene og Halliburton hatt gående en uenighet om selskapets skatteregning. Ifølge årsrapporten kom myndighetene tidligere i år med et vedtak om at Halliburton betalte for lite i perioden 2005 til 2012.

Selskapet fikk en ekstra skatteregning på 120 millioner kroner, som er bokført i 2018-regnskapet.

Halliburton har ikke svart på spørsmål om skattekonflikten, men skriver i årsrapporten at beslutningen vil bli anket. Skatteetaten ønsker heller ikke å kommentere forhold rundt konkrete selskaper.