– Egentlig er det ganske enkelt. Det handler om fysikk, sier daglig leder Ole Jørgen Engelsvoll i Typhonix og peker opp på en illustrasjon på veggen.

Deretter følger en ganske komplisert fortelling om hva Bryne-bedriften driver med.

Fakta

Typhonix

  • Etablert i 2006 av Trygve Husveg sammen med Validé, tidligere Ipark
  • Holder til på Bryne
  • Syv ansatte
  • Utvikler ventiler, pumper, separatorer og annet prosessutstyr til oljebransjen
  • Validé eier rundt 30 prosent. Resten eies av ansatte og andre nøkkelpersoner
  • Vant innovasjonspris under årets ONS

Essensen er imidlertid denne: Når oljeselskapene henter opp olje, følger det ofte med mye vann. På enkelte felt er andelen vann over 90 prosent. Målet er å separere dette fra oljen så effektivt som mulig, og Typhonix utvikler produkter som skal bidra til dette. Samtidig skal det være minst mulig spor av olje i vannet som slippes ut i havet igjen.

– Det er mye å spare, både når det gjelder penger og produksjonens miljøavtrykk, mener Engelsvoll.

Typhonix har oljeprøver fra en rekke felt på norsk sokkel. Foto: Jon Ingemundsen

Lang tid

Bedriften ble etablert av Varhaug-buen Trygve Husveg da han var ferdig med sin doktorgrad på Universitet i Stavanger i 2006. Oppgaven ble skrevet i samarbeid med oljegiganten Total, og under arbeidet kom ideen til ventilen som i mange år var Typhonix’ eneste produkt.

Allerede våren 2012 publiserte Aftenbladet et oppslag med overskriften “Mot gjennombrudd for jærsk oljeventil”. Drøyt seks år senere venter imidlertid de syv ansatte fortsatt.

– Hehe. Jeg pleier å bruke den artikkelen i presentasjoner for å vise hvor vanskelig det er å etablere nye produkter i markedet, sier Engelsvoll, som selv kom inn i bedriften i 2009.

Krisen som rammet oljenæringen i 2014, gjorde det ikke enklere å få fortgang i prosessen. De tre påfølgende årene var det nesten helt dødt.

Vant ONS-pris

– Så, når kommer gjennombruddet?

– Jeg har sagt så mye som ikke har slått til før, så jeg tror ikke jeg skal prøve å tidfeste noe. Det har imidlertid aldri vært større interesse for produktene våre enn nå, men det er ofte langt fra interesse til salg.

I august fikk bedriften en fjær i hatten da den vant én av de to innovasjonsprisene under oljemessen ONS.

– Den har gitt oss mer oppmerksomhet. Vi bruker det i markedsføringen, spesielt internasjonalt. I utlandet betyr slike priser mer enn her hjemme, sier Engelsvoll.

Både Rune Husveg og Mari Stokka har kommet inn i Typhonix gjennom oppgaver i utdanningen. Foto: Jon Ingemundsen

Equinor-tester

Neste år tror han inntektene fra salg av ferdigprodukter for første gang blir høyere enn forskningsmidlene for Typhonix, som i fjor omsatte for 5,8 millioner kroner.

– Det blir jo sånn sett et slags gjennombrudd, sier Engelsvoll.

Så langt er selskapet nemlig stort sett finansiert ved hjelp av forskningsstøtte. Totalt har om lag 120 millioner kommet fra Forskningsrådet og syv oljeselskaper. I tillegg har eierne bidratt med betydelige midler.

Foruten pengestøtten er oljeselskapene viktige for testing av produktene. To ganger er det gjennomført offshoretester, begge på Equinor-felt.

– Typhonix-ventilen har blitt testet på Oseberg C og Troll C med lovende resultater. Dette er en av flere teknologier vi vurderer for å minimalisere utslipp av olje til sjø i produsert vann. Vi jobber også med ubemannede prosessanlegg, hvor det kan være en aktuell teknologi. Vi vurderer ytterliggere testing på et av våre felt for å fullføre teknologikvalifiseringen av ventilen, sier pressekontakt Eskil Eriksen i Equinor.

Hadde ikke gjort det igjen

I testhallen kommer gründer Trygve Husveg inn fra bakgården, iført vernebriller og signaloransje arbeidsjakke. Til tross for den iøynefallende jakken er han ikke særlig interessert i oppmerksomhet.

– Tiden da dette handlet om meg er forbi. Nå er vi et selskap med flere personer, sier Husveg, som nå er teknologidirektør.

Oppfinneren vedgår at prosessen med å få produktene ut i markedet tærer på tålmodigheten.

– Det tar jo enormt med tid. Jeg begynte med dette for 16 år siden.

– Hadde du satt i gang hvis du visste hvor lang tid det ville ta?

– Nei, jeg hadde nok ikke det, sier Husveg.