Investeringene i 2017 forventes å bli på rundt 153,2 milliarder kroner.Skjermbilde 2016-05-26 kl. 11.27.14

Dette er 18,7 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2016, gitt i 2. kvartal 2015, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Da viste tallene et forventet investeringsnivå på 188,4 milliarder kroner i 2016.

Ifølge beregningene gjelder nedgangen fra 2016 til 2017 alle kategorier av investeringer, men i størst grad for leting, feltutbygging og felt i drift.

– Feltutbygging står for en stor del av nedgangen fra 2016 til 2017. Dette er resultat av at mange av prosjektene som nå er under utbygging kommer over sin investeringstopp, men Johan Sverdrup forhindrer ytterligere nedgang, forklarer analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy.

Han er også opptatt av nedgangen for felt i drift.

– Det er interessant å merke seg at nedgangen for felt i drift fortsetter og er estimert ned 40 prosent i 2017 sammenlignet med toppen i 2013. Ekskluderes produksjonsboring er investeringer for felt i drift ned med 65 prosent i samme periode. Dette skyldes hovedsakelig drastiske kutt i modifikasjonsprosjekter.