Det Stavanger-baserte selskapet General Industry System AS (GIS), et datterselskap av Global Eagle, har nylig signert en rammeavtale med Total E & P Norge for service og vedlikehold av Telecom system på Martin Linge.

Kontrakten har en varighet på tre år, med opsjon for to pluss to år.

Den dekker fem separate telekommunikasjonssystemer på Martin Linge feltet.

Avtalen dekker level 2-5 støtte, vedlikehold av systemene samt forsyning av reservedeler for Martin Linge A-plattformen, Martin Linge B FSO, Onshore Operations Centre i Stavanger og på Martin Linges strømforsyningsbase på Kollsnes Nord for Bergen.

GIS vil levere hovedvedlikehold på disse systemene til Total E & P Norge, samt overvåke kommisjonering, lage vedlikeholdsplaner og levere fullstendige service- og supporttjenester under kontraktsperioden.