Det skjer med virkning fra 1. desember 2017.

Falck Nutec har siden 1995 drevet virksomhet på Steinsland som et kurssenter for beredskapstjenester til offshore og maritim industri.

Gexcon er et datterselskap av CMR og etablerte tidlig på 1980 tallet et testanlegg i Sund som ligger ca. 15 minutter fra Steinsland. Gexcon har utvidet og oppgradert fasilitetene de siste fire årene i Sund og er i gang med utbygging og testprogram for jet branner på over 30 millioner.

Administrerende direktør Sturle Harald Pedersen i Gexcon sier i en melding at han er godt fornøyd med avtalen som er inngått med Falck Nutec.

– Den bidrar til å sikre at feltet på Steinsland på cirka 80 mål kan videreføres og de betydelige investeringer som er nedlagt i feltet kan fortsatt bli utnyttet, sier han.

Fasilitetene på Steinsland, infrastruktur på brann og undervisningsfasiliteter utfyller Gexcons anlegg og planer i Børnesskogen og bidrar til gode synergieffekter og utvidet tjenestetilbud og bedre kapasitetsutnyttelse, heter det i meldingen.

Gexcon vil fremover arbeide tettere med Falck Nutec for å videreutvikle kompetanse og tilbud til olje og gass, landbasert industri og myndigheter.

Falck Nutec vil fortsette sine kurs og sin opplæringsvirksomhet som tidligere, men nå som leietager hos Gexcon.