– Begge funnene er bedre enn forventet på forhånd, og forsterker vår allerede gode posisjon i Norskehavet, sier Helge Hammer, direktør i Faroe Petroleum og leder for selskapets virksomhet i Norge, i en pressemelding.

I Hades-prospektet, som ligger på 3955 meters dyp, er det gjort et gassfunn som er estimert til 19 – 113 millioner oljeekvivalenter. I Iris-prospektet er funnet anslått til 19-132 millioner oljeekvivalenter.

Oljedirektoratet sier at det er stor usikkerhet knyttet funnene, men hvis funnet viser seg å helle mot det største anslaget kan det være betydelig i norsk sammenheng.

-Hvis det slår inn på den høyere siden så kan dette være et av de større funnene i norskehavet de siste årene, sier Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet.

OMV Norge er operatør i lisensen med 30 prosent. Faroes andel er 20 prosent, mens Statoil har 40 prosent og Spirit Energy har 10 prosent.

– Dette er selskapets andre letesuksess etter Wisting. Jeg er svært fornøyd med dette resultatet og det vil bli videre evaluert og undersøkt for å avklare potensialet i funnene. Denne brønnen viser at vi har letekapasitet og borekompetanse i brønner med høyt trykk og høy temperatur, sier Knut Mauseth, administrerende direktør i OMV Norge.

Brønnen ligger rundt fem kilometer nordvest for Morvin-feltet i midtre del av Norskehavet og 245 kilometer nordvest av Kristiansund, ifølge Oljedirektoratet. Den ble boret av Deepsea Bergen.

Direktoratet opplyser at det primære letemålet for brønnen var å påvise petroleum i nedre kritt (Langeformasjonen) og, og sekundært i midtre jura (Garnformasjonen).