Centrica Exploration & Production og Bayerngas Norge AS slår seg sammen til et nytt olje- og gasselskap. 

– En kombinasjon av Centricas europeiske E&P-virksomhet og Bayerngas Norge AS vil gi et slagkraftig selskap med langsiktige ambisjoner. Norsk sokkel blir et viktig satsingsområde for det nye selskapet. Dette er en avtale som vil styrke vår posisjon og gi oss nye muligheter, sier administrerende direktør Dag Omre i Centrica E&P Norge i en pressemelding.

Elleve år etter at britiske Centrica etablerte seg i Norge forener selskapet med Bayerngas for å bli enda sterkere på norsk sokkel. I det nye selskapet Centrica plc eie 69 prosent, mens Bayerngas Norges aksjonærer skal eie de resterende 31 prosentene.

– Planen om å inngå et strategisk partnerskap for å styrke våre eieres oppstrømengasjement er nå i ferd med å bli virkelighet, sier administrerende direktør Arne Westeng i Bayerngas Norge AS i samme melding.

– Vi er glade for å ha fått på plass en avtale der Bayerngas Norge AS og Centricas olje- og gassvirksomhet slås sammen for å danne et sterkt europeisk oppstrømselskap,

50–55 millioner fat

Sammenslåingen av Centrica E&P og Bayerngas Norge AS vil skape et betydelig europeisk olje- og gasselskap med en totalproduksjon på om lag 50–55 millioner fat oljeekvivalenter i 2017.

Den kombinerte porteføljen vil per i dag bestå av 66 prosent naturgass og 34 prosent olje, og om lag 22 prosent av produksjonen vil være operert.

Fakta

 

CENTRICA E&P ble etablert i Norge i 2006 av britiske Centrica. Selskapet er aktivt innenfor leting, utbygging og drift av olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Har i Norge åtte felt i produksjon, tre utbyggingsprosjekter og en portefølje på mer enn 40 lisenser.

Den norske virksomheten har hovedkontor i Stavanger.

BAYERNGAS NORGE AS er et olje- og gasselskap med virksomhet i flere land i Nord-Europa.

Selskapet driver oppstrøms oljevirksomhet med lisenser på norsk-, dansk- og britisk kontinentalsokkel.

Det norske selskapet ble etablert i 2006 og eies av tyske-, østerrikske- og sveitsiske lokalmyndigheter.

Hovedkontoret ligger i Oslo.

Flere felt

Det sammenslåtte selskapet vil ha produksjon fra store felt som Statfjord, Kvitebjørn og Valemon i Norge samt Morecambe i Storbritannia. I tillegg kommer nylig oppstartede felt som Cygnus i Storbritannia og Ivar Aasen i Norge, som vil bidra til langsiktig produksjon.

Det nye selskapet vil på norsk sokkel også være operatør for utbyggingsprosjekter som Oda og Fogelberg, og partner i Maria- og Skarfjell-utbyggingene.

Centrica var også blant selskapene som i fjor ble tildelt operatørskap i nye lisenser i Barentshavet.

På dansk sokkel er selskapet partner i Hejre- og Solsort-utbyggingene.

Ledes fra Storbritannia

Centrica E&P sin toppsjef Chris Cox vil lede det nye selskapet videre. Hovedkontoret blir i Storbritannia, og selskapet vil ha aktivitet i Storbritannia, Nederland, Danmark og Norge.

Fallende inntekter og store nedskrivninger ga Centricas norske virksomhet milliardunderskudd i 2015, mens fjoråret ble lysere.

I mål til jul

En endelig avtale om sammenslåing er avhengig av godkjenning fra relevante myndigheter.

Målet er å ha alle godkjenninger på plass i løpet av fjerde kvartal 2017.