Investeringen skal gjøre det mulig å kjøpe andeler på den norske kontinentalsokkelen.

Edge Petroleum vil etablere en portefølje av olje- og gassfelt i utbyggingsfasen, understøttet av produksjon og feltnær leting, på den norske kontinentalsokkelen, heter det i en pressemelding.

Elliot Management går inn med opp til 500 millioner dollar, som tilsvarer over 4 milliarder kroner.

Muligheter

Edge vil bli ledet av de norske industriveteranene Bjørn Inge Tønnessen og Walter Sognnes. Sognnes var en av grunnleggerne av Revus Energy i 2003, og Tønnessen og Sognnes var to av grunnleggerne av Spike Exploration i 2012, som nå er en del av Point Resources.

– Vi ser nå mange interessante muligheter i markedet. Mange nye og gamle funn er på vei inn i utbyggingsfasen, og flere ventes i årene som kommer. Med støtte fra en finansiell sterk investor som Elliott mener vi at vi kan dra fordel av denne situasjonen og bygge opp et verdifullt oljeselskap, sier administrerende direktør Tønnessen i meldingen.

Han er overbevist om at dette er et gunstig tidspunkt for å starte et nytt oljeselskap i Norge.

Erfaring fra oppstart

Porteføljesjef Iain Gunn hos det private investeringsforetaket Elliott fremhever at det er Edges unike kombinasjon av kunnskap og ekspertise innenfor olje og gass sammen med dokumentert erfaring fra oppstart av virksomheter innenfor denne sektoren som gjør denne investeringsmuligheten så attraktiv for Elliott.

– Vi har valgt å støtte en ledergruppe som vi tror er best egnet til å utnytte disse attraktive mulighetene vi ser i Norge. Gruppens medlemmer har omfattende erfaring fra oljeindustrien og har gjentatte ganger vist at de vet hvordan de på en vellykket måte skal utvikle selskaper i oppstartsfasen på den norske kontinentalsokkelen, sier han i meldingen.

Selskapet vil ha kontorer i Stavanger og Oslo.