Investeringsselskapet Akastor, der Kjell Inge Røkke er hovedeier, hadde i årets første kvartal inntekter på drøyt én milliard kroner. Det var en nedgang fra 1,35 milliarder i samme periode i fjor.

Oljefall

Selskapet ledes av Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke.

– Akastors portefølje opplevde vanskelige markedsforhold i første kvartal, som gjennom hele 2016, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

– Fallet i inntekter skyldtes hovedsakelig lavere aktivitet og svakere marked innen oljeservice og oljeboring.

Driftsresultatet (ebit) ble 102 millioner kroner i minus, en framgang fra minus 264 millioner året før.

Salg ga opptur

Resultatet før skatt ble minus 237 millioner kroner – også det en vesentlig forbedring fra minus 456 millioner i første kvartal 2016.

På bunnlinjen ble det imidlertid sorte tall. Resultatet før skatt endte på 189 millioner kroner i pluss – mot minus 366 millioner året før.

De positive tallene skyldtes at datterselskapet Frontica ble solgt til amerikanske Cognizant. Salget ble fullført i januar og ga en positiv regnskapseffekt på 383 millioner kroner.