Mot slutten av fjoråret lyste oljeselskapet Lundin Norway ut to lærlingstillinger på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen – én i automatikerfaget og én innen kjemiprosess. Søknadsfristen var 25. januar i år.

Kandidater som var aktuelle for intervju, ble plukket ut. Men så ble prosessen stoppet og stillingene trukket tilbake.

Ifølge fagforbundet Safe ble ansettelsene stanset fordi Lundin ville innføre et nytt og lavere lønnstrinn for lærlinger. Dette nektet forbundet å godta.

– Trist

I mars sendte Safe-leder Morten Eriksen en e-post til medlemmene der han beklaget selskapets avgjørelse. I brevet står det blant annet:

“Lundin har nettopp besluttet å kansellere inntak av årets lærlinger. Prosessen var kommet så langt at kandidatene som skulle kalles inn til intervju var identifisert.

HR kansellerer inntaket pga at Safe i Lundin ikke vil godta å legge til et nytt lønnstrinn «B0» i matrisen vår, altså et nytt trinn på bunn av matrisen. Vi kan ikke gå med på å føre lønnsforhandlinger utenom det etablerte avtaleverket og avviste derfor kravet. Kjenner at jeg blir trist når jeg nå sender ut info til dere alle om dette!”

Morten Eriksen bekrefter overfor Sysla at han sendte e-posten til Safe-medlemmene.

– Jeg mener Lundin her ikke forholder seg til avtaler som er inngått. Mange ansatte er skuffet over selskapets framgangsmåte, sier Eriksen.

Hør podkast om rekruttering til oljebransjen:

Samfunnsansvar

Han synes det er svært synd at lærlingopptaket droppes.

– Det er viktig at Lundin som en stor aktør tar sitt ansvar. Lærlinger er et pluss for hele organisasjonen, og folkene som jobber på Edvard Grieg, er veldig positive til å få inn lærlinger, sier Eriksen.

Lundin er forelagt flere konkrete spørsmål om denne saken – blant annet om hvorfor de vil innføre et nytt lønnstrinn. Disse spørsmålene er ikke besvart direkte, men kommunikasjonsdirektør Frøydis Eldevik svarer følgende i en e-post:

– Å ta inn lærlinger er et samfunnsansvar vi ønsker å ta. Dette er unge under utdannelse, og vi bidrar med relevante oppgaver slik at de kan få den erfaringen de har behov for under utdannelsen. Vi ønsker å legge oss på et lønnsnivå for disse lærlingene som er solidarisk med fast ansatte i egen organisasjon, og som allerede har fullført sin utdannelse, og med lærlinger i vår egen industri og i andre industrier. Vi har ikke kommet til enighet med bedriftsklubben i Safe om avlønning for lærlinger, skriver Eldevik.

Betydelig lønnstap

Morten Eriksen er ikke enig i at selskapet opptrer solidarisk.

– Det solidariske ville vært å forholde seg til avtalene. De ønsker å innføre et nytt lønnstrinn som svekker lønnsutviklingen for våre ansatte.

Ifølge Eriksen har Safe beregnet at en nyansatt vil tape 100.000 kroner i løpet av sine åtte første år dersom Lundins ønsker innfris.

Fagforbundet reagerer spesielt på at selskapet tok opp temaet utenfor lønnsforhandlingene.

– Vi mener dette er noe som må tas opp i ordinære forhandlinger og ikke utenom normal prosedyre som her, sier Eriksen.

I august skal Safe i lokale lønnsforhandlinger med Lundin. Eriksen regner med at lærlingsaken blir et tema der.

Viktig med lærlinger

Bransjeforeningen Norsk olje og gass ønsker ikke å kommentere saker som omhandler enkeltselskaper.

– Men på generell basis kan vi si at det er viktig for olje- og gassindustrien å sørge for en jevn rekruttering av lærlinger. Slik kan vi sikre at kompetanse utvikles og overføres til nye generasjoner som skal være med på å ta næringen inn i framtiden, sier Jan Hodneland, direktør for arbeidsliv i Norsk olje og gass, via foreningens kommunikasjonsavdeling.