Ordet digitalisering er på alles lepper i oljebransjen for tiden. Oljeselskapene får mye oppmerksomhet, men også hos leverandørene står temaet sentralt.

– Det er en stor omveltning på gang, og den blir viktig også for leverandørene, sier prosjektdirektør Sven Oen i Aibel.

Torsdag var han blant foredragsholderne på den årlige modifikasjonskonferansen i Stavanger, som i år hadde “gamechangers” som tema.

Tysk inspirasjon

Som følge av utviklingen har selskapet satt i gang programmet MMO 4.0 (maintenance, modifications and operations, eller vedlikehold og modifikasjon på norsk).

Programmet har hentet inspirasjon fra tyske Industrie 4.0, et program satt i gang av tyske myndigheter for å drive fram digitalisering i landet. Initiativet har sitt utspring i tanken om at vi står overfor “den fjerde industrielle revolusjonen”.

Den første revolusjonen startet rundt 1770, da dampmaskiner og annen mekanikk gjorde masseproduksjon mulig. Den andre kom etter nye teknologiske gjennombrudd, blant annet elektrisk kraft, fra slutten av 1800-tallet, og den tredje som følge av utviklingen av informasjonsteknologi etter andre verdenskrig.

– Nå forbereder også vi oss på den fjerde revolusjonen, sier Oen.

Kulturendring

For Aibel handler det blant annet om bruk av Ipader i gjennomføringen av vedlikeholdsoppdrag og 3D-printing av nye deler. Aller viktigst er likevel en tilpasning av kulturen i selskapet og opplæring av hver enkelt ansatt.

– Det er ikke vits å sende en 60 år gammel mekaniker offshore med en Ipad med nyeste programvare om man ikke vet hvordan den skal brukes, sier Oen.

Sven Oen.

– Hva blir den største utfordringen?

– Å gjøre de riktige valgene og være klar når toget går. For toget kommer uten tvil, sier Oen.

– Må dele mer

Han føler seg trygg på at Aibel er forberedt.

– Vi er i høyeste grad med, og har mange spennende pågående prosjekter innenfor digitalisering og robotisering. I tillegg er vi opptatt av å legge til rette for bruk av ny teknologi fra våre underleverandører.

Når det kommer til selve utviklingen av de avanserte verktøyene som trengs, er Oen klar på at det ikke er Aibel som går i front. Det mener han heller ikke selskapet skal være.

– Her er nok utstyrsleverandører, spesialbedrifter og andre forskningmiljøer i tet. At det er slik, er også den beste ressursutnyttelsen, sier han.

I forbindelse med digitalisering er informasjonsdeling et sentralt tema. Oen er klar på at bransjen må dele mer enn tidligere.

– Det er viktig. Det er jo en konservativ bransje, men vi må nok venne oss til å dele mer enn tidligere. Dermed må vi gi slipp på noen hemmeligheter, men naturligvis ikke alle. Vi må bevare våre konkurransefortrinn, sier Oen.