Oljedirektoratet publiserte torsdag sin oppsummering av året på sokkelen så langt, og melder om stor aktivitet. I overkant av 750 millioner fat er så langt produsert, av dét nærmere 300 millioner olje. Totalvolumet er nesten 9 millioner fat mer enn i tilsvarende periode i fjor.

– I første halvår i år er det boret 15 letebrønner; ni undersøkelsesbrønner og seks avgrensningsbrønner. Det er gjort seks funn – to i Nordsjøen, to i Norskehavet og to i Barentshavet, skriver direktoratet.

Det er likevel færre enn hva som kan komme de neste seks månedene.

Øker utover året

I andre halvår 2017 er det nemlig planlagt mellom 20 og 25 letebrønner. Både i Barentshavet og i Nordsjøen kan det bli mellom åtte og ti letebrønner, mens det ifølge Oljedirektoratet kan bli inntil fem i Norskehavet.

I midten av januar tildelte Olje- og energidepartementet (OED) 56 nye utvinningstillatelser til 29 selskap, etter å ha mottatt søknad fra 33. Det ble tildelt 36 utvinningstillatelser i Nordsjøen, 17 i Norskehavet og tre i Barentshavet.

Seks godkjente planer

I årets første halvdel ble også feltene Flyndre (mars), Sindre (mai) og Gina Krog (juni) satt i produksjon. Hittil i år er det også godkjent seks planer for utbygging og drift (PUD) for feltene Utgard, Byrding, Oda, Dvalin, Trestakk og Bauge.

I tillegg er det godkjent endret PUD for Njord, og et PUD-tillegg for Snefrid Nord ble levert tidlig i juli.