Halvparten (49 prosent) av de spurte mente at næringens evne var utmerket eller veldig bra. Hele 82 prosent av de spurte svarte at næringens evne var god. Bare 5 prosent mente at næringens evne var for dårlig, ifølge en spørreundersøkelse foretatt av Kantar TNS, på oppdrag for Norsk olje og gass.

– Norsk olje- og gassnæring er den viktigste drivkraften for innovasjon og teknologiutvikling i det norske samfunnet. Vår petroleumsindustri har utviklet seg hele tiden gjennom de 50 årene virksomheten har drevet på norsk sokkel. Den er avansert, tilpasningsdyktig og framtidsrettet, sier administrerende direktør, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, i en pressemelding.

Rogalendinger mest positive

Inntrykket av næringens evne til innovasjon og teknologiutvikling er godt i hele landet. I Rogaland mener 86 prosent at den er god, og bare fire prosent mener den er for dårlig. Befolkningen i Oslo er mest kritisk, her mener 75 prosent at innovasjonsevnen er god og 8 prosent mener den er for dårlig, skriver Stavanger Aftenblad.

Petroleumsnæringen bidrar også med teknologioverføringer og kunnskap som har stor betydning for andre deler av samfunns- og arbeidslivet.

– I tillegg jobber vi for å finne nye løsninger og ny teknologi, slik at vi skal nå målene i Parisavtalen. Vi skal bidra til, og ta vår del av jobben for å realisere et lavutslippssamfunn. Fordi vi er, og vil være, en del av framtiden, sier Schjøtt-Pedersen videre i meldingen.

Undersøkelsen viser også at menn generelt har et mer positivt inntrykk av olje- og gassnæringens evne til innovasjon og nytenkning enn det kvinner har.

Mer positiv holdning

Undersøkelsen fra oljenæringens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon viser en mer positiv holdning enn i en undersøkelse fra Universitetet i Bergen i februar. Der ble folk spurt om hvilken næring de tror blir den viktigste for Norge fremover.

Her svarte kun 22 prosent at de tror oljenæringen blir viktigst, mot 36 prosent som mente fisk ville bli den viktigste næringen, ifølge NRK. Siden 2016 har troen på fiskeri og oppdrett har økt med 10 prosent, mens troen på olje og gass har minket med seks prosent.