Selskapet Aibel avvikler sitt prosjektkontor i Kristiansund, melder Tidens Krav.

Ifølge selskapet skyldes dette den vanskelige markedssituasjonen innen vedlikehold og modifikasjoner, samt at selskapet tapte rammeavtalen de hadde med Shell til Aker Solutions.

Ifølge selskapet er 85 personer ansatt på dette kontoret. Av disse har selskapet funnet arbeid til 39. Dermed er det 46 overtallige.

Til Tidens Krav forteller avdelingsleder i Kristiansund Eli Lossius Grødal at det hovedsakelig er ingeniører, innkjøpere og økonomer som mister jobbene. De 39 som ikke mister arbeidet sitt jobber offshore.

Nedbemanningsrunder

I april i fjor ble 500 ansatte i oljeserviceselskapet Aibel bedt om å finne seg nye jobber. Omtrent halvparten av stillingene skulle kuttes i Stavanger.

Aibel har 1200 færre ansatte enn for et par år siden. Etter tre år med minus, fortalte Aibel-sjefen til Sysla i august at han regner med overskudd i år.

Konsernsjef Mads Andersen mener Johan Sverdrup-utbyggingen har vært en støtdemper for industrien. Han var på plass i selskapet i januar i år, og har frem til nå unngått nedbemanninger.

70 må gå hos konkurrent

Tirsdag ble også de ansatte Aker Solutions på Ågotnes informert om at inntil 70 ansatte mister jobben. Forrige kuttrunde her fant sted så sent som i januar i år