Statoils oversikt over hendelser viser at typen alvorlige hendelser har økt til en indeks på 0,8 i løpet av det siste året, skriver Aftenbladet.

Dette er en økning fra 0,6 året før, skriver Statoil i kvartalsresultatet som ble lagt fram torsdag.

– Statoil skryter av regularitet og at høyere oljepris er årsak til det gode resultatet, men jeg er sterk bekymret for at kostnadskuttene slår ut i verre sikkerhet og dårligere regularitet i årene som kommer. Effektene av slike kutt vises først etter lang tid, påpeker Roy Erling Furre i fagforbundet Safe.

Han mener det er gledelig at Statoil leverer gode resultater, men er tydelig på at det finnes en nedside.

– Fortsatt synes jeg det er underlig at verken Statoil eller Norsk olje og gass ser sammenhengen mellom omfattende kostnadskutt og økning i alvorlige hendelser. Jeg tror at det som på kort sikt på kostnadssiden framstår som positive utslag, vil gi negative følger på lenger sikt, sier Furre.

Roy Erling Furre. Foto: Jarle Aasland

Mer inntjening kan bedre sikkerhet

Nyvalgt leder Frode Alfheim i Industri Energi er veldig glad for at Statoil nå tjener penger. Han tror det kan bli lettere framover å forlange flere investeringer i leting og produksjon når selskapet tjener penger.

Han påpeker også at når Statoil tjener penger, kan det også være lettere å stille tydelige HMS-krav.

-Skal vi bli mer konkurransedyktige, har også vi vært tydelige på at kostnadene i bransjen må ned for å få mer penger til leting og produksjon. Men i områder hvor det er kuttet for mye, må vi stoppe opp og se på konsekvensene og diskutere med næringen og myndighetene, sier Alfheim.

Ikke fornøyd

Finansdirektør i Statoil Hans Jakob Hegge sier til Aftenbladet at det er ett område de ikke er fornøyde med.

– Og det er innenfor HMS. Resultatene der har flatet ut, og den positive trenden har ikke fortsatt.

– Derfor er dette et veldig viktig område som vi jobber med, sier Hegge.